Wat is kinderalimentatie?

Wat is nu eigenlijk kinderalimentatie?

Als je gaat scheiden, komt er heel veel op je af wat geregeld moet worden. Ik leg dit in 10 stappen uit in dit artikel. Een van deze zaken die geregeld moet worden als je kinderen hebt, is kinderalimentatie. Hieronder leg ik uit wat kinderalimentatie is en hoe je de hoogte hiervan kunt vaststellen. Als je geïnteresseerd bent in de hoofdlijnen van partneralimentatie, dan staat dat in dat artikel. Als je echt de diepte in wilt gaan en zelf een partneralimentatieberekening wilt kunnen begrijpen of zelfs kunnen maken, dan kun je dat lezen in dat artikel.

Ik behandel echter geen scheidingen meer, alleen maar arbeidszaken. Deze uitgebreide uitleg staat hier alleen nog om jullie informatie te geven. En hopelijk te helpen. Maar bel of mail mij s.v.p. niet om te overleggen, vragen te stellen, een alimentatieberekening op te stellen etc. Want ik kan je hierbij niet verder helpen. Neem daarvoor contact op met een familierechtadvocaat of mediator bij jou in de buurt.

In onderling overleg

De hoogte van de kinderalimentatie kun je goed in onderling overleg regelen. Daar help ik jullie mee als echtscheidingsmediator. Dan maak ik een berekening voor de hoogte van de kinderalimentatie en dat is een indicatie waarover jullie met elkaar in gesprek gaan. Je kunt uiteraard afwijken van deze berekening, jullie bepalen ten slotte zelf welk bedrag je aan kinderalimentatie wilt betalen of ontvangen. De afspraken die jullie maken, leg ik vast in een ouderschapsplan. Jullie zijn dan hieraan gebonden.

Scheidingsmediator en -advocaat

Dit is het grote verschil met een advocaat: die vraagt dan namens een partij aan de (advocaat van de) andere partij om dit bedrag te betalen. Als dit niet vrijwillig zou gebeuren, zouden jullie zelfs naar de rechter moeten om de kinderalimentatie (voorlopig) vast te stellen. Dit heeft een aantal nadelen boven mediation. Enerzijds is het voor jullie beiden en ook voor de kinderen een stuk prettiger als jullie nog met elkaar kunnen blijven praten. Anderzijds zijn 2 advocaten in ieder geval een stuk duurder dan 1 mediator. Ik heb als gespecialiseerde familierecht advocaat en MfN mediator een derde voordeel. Ik heb de juridische kennis en ervaring van een familierechtadvocaat om goede (waterdichte) contracten op te stellen namens jullie. Maar met een veel lager prijskaartje als mediator.

Kijkt een rechter nog naar onze afspraken?

Als je getrouwd bent (of geregistreerd partner), beoordeelt de rechter uiteindelijk het bedrag wat jullie afgesproken hebben in het ouderschapsplan is opgenomen. Dit stuk wordt namelijk samen met het echtscheidingsverzoekschrift door mij als advocaat aan de rechter gestuurd. Ik vraag hierin de echtscheiding uit te spreken en ook de afspraken over de kinderalimentatie maken deel uit van het convenant. De rechter geeft dan normaliter zijn goedkeuring over alle gemaakte afspraken.

Ongehuwd samenwonend

Als je niet getrouwd was (of geen geregistreerd partner), dan hoef ik geen echtscheidingsverzoekschrift met convenant in te dienen. Je bent ten slotte niet getrouwd. Als ex-partners moet je natuurlijk ook dan wel afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Hierbij kan ik als mediator weer helpen. Deze afspraken neem ik voor jullie beiden op in het ouderschapsplan.

Als het niet zou lukken in onderling overleg om het eens te worden over de hoogte van de kinderalimentatie en je een eigen advocaat nodig hebt, dan kan een advocaat (net als ik hierboven al heb beschreven) namens een van de partners in een procedure de rechter vragen de hoogte van de kinderalimentatie vast te stellen. De rechter beoordeelt dan welk bedrag de ex-partner maandelijks moet gaan betalen.

Het LBIO adviseert trouwens altijd om kinderalimentatie afspraken in het ouderschapsplan te laten bekrachtigen door de rechter. Zonder rechterlijke uitspraak kun je de alimentatie namelijk niet laten incasseren door het LBIO. Hiervoor heb je een advocaat nodig.

Geen betaling

Wat kun je doen als je ex-partner de gemaakte afspraken uit het ouderschapsplan niet nakomt en geen of te weinig kinderalimentatie betaalt? Of indien de ander zich niet houdt aan de uitspraak van de rechter? Daarvoor kun je zelf heel gemakkelijk het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage) inschakelen met een achterstand van minimaal 1 maand.

18 jaar: kind krijgt bijdrage zelf

Als je kind 18 is geworden, dan kun je ook rechtstreeks aan je kind zelf betalen. En als je kind inmiddels een baan heeft, dan ? Dan heeft het kind misschien een kleinere bijdrage nodig.

Voor kinderen van 18 t/m 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders. Dit geldt grotendeels ook voor de partner die zelf niet de ouder is van je kind, maar die wel samen met jou (of je ex-partner) het gezag over je kind uitoefent.

21 jaar

De onderhoudsplicht voor je kind geldt totdat je kind 21 jaar is. In hele uitzonderlijke gevallen kan er ook daarna nog een onderhoudsplicht bestaan. Bijvoorbeeld als je kind lichamelijk of geestelijk gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Belasting?

Moet je inkomstenbelasting betalen over de kinderalimentatie die je ontvangt? Nee, hierover hoef je geen belasting te betalen. En als je kinderalimentatie betaalt, dan kun je het evenmin aftrekken van je inkomstenbelasting. Als je meer wilt lezen welke fiscale voordelen je hebt als je gaat scheiden met kinderen, dan leg ik dat uit in dit artikel over co-ouderschap.

Jaarlijkse indexering

De hoogte van de kinderalimentatie wordt jaarlijks aangepast, tenzij jullie hierover andere afspraken hebben gemaakt in het ouderschapsplan. Maar dan moeten deze afwijkende afspraken wel uitdrukkelijk in het convenant staan. De hoogte van deze stijging moeten jullie zelf ieder jaar per 1 januari berekenen en doorvoeren. Op de site van het LBIO, staan ieder jaar de indexeringen genoemd.

Stiefkinderen

Als je partner een kind heeft uit een vorige relatie, die bij jullie thuiswoont en deel uitmaakt van jullie gezin, dan ben betaal je ook mee aan de onderhoudskosten van het stiefkind. Maar deze onderhoudsplicht eindigt wanneer het huwelijk ontbonden wordt. Je betaalt dus geen alimentatie voor je stiefkind. Dit kan alleen anders zijn als de stiefouder ook het gezag heeft gekregen over het stiefkind. Alleen in dat geval moet de stiefouder alimentatie betalen voor het minderjarige stiefkind. De kosten voor de opvoeding van het kind worden dan weer alleen gedragen door de biologische ouders.

Ongehuwd samenwonend

Als jij nooit getrouwd (of geregistreerd partner) bent geweest met je ex-partner, maar wel samen een kind hebt gekregen, dan moet jij als vader alleen kinderalimentatie betalen als jij wettelijk de vader bent. Dit is bijvoorbeeld het geval als jij je kind hebt erkend. Je moet de hoogte van de kinderalimentatie in onderling overleg met de moeder vastleggen, hierbij kan ik als mediator helpen. Als jullie er in onderling overleg niet uitkomen, dan zul je de hoogte van de kinderalimentatie door de rechter moeten laten vaststellen. Dan kan ik je als advocaat bijstaan.

Wat heeft voorrang: kinder- of partneralimentatie?

De alimentatie wordt berekend op basis van de draagkracht (wat kan er betaald worden door de alimentatieplichtige?) en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Wanneer er zowel behoefte is aan kinderalimentatie en aan partneralimentatie, heeft kinderalimentatie altijd voorrang. Dit houdt in dat er eerst kinderalimentatie wordt berekend en als er daarna nog ruimte is, de partneralimentatie kan worden berekend.

Als je precies wilt weten welke stukken ik nodig heb van jullie als jullie gaan scheiden, dan leg ik dat in dit artikel uit.

Mocht je meer willen weten over het ouderschapsplan, dan kun je dat lezen in dit artikel.

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Ik behandel geen scheidingen meer, alleen maar arbeidszaken. Deze uitgebreide uitleg staat hier alleen nog om jullie informatie te geven. En hopelijk te helpen. Maar bel of mail mij s.v.p. niet om te overleggen, vragen te stellen, een alimentatieberekening op te stellen etc. Want ik kan je hierbij niet verder helpen. Neem daarvoor contact op met een familierechtadvocaat of mediator bij jou in de buurt.

Bel