Werkgever

Waarin verschil ik van andere mediators?

Mediation gaat een steeds belangrijkere rol in geschilbeslechting innemen. Mensen zijn steeds mondiger geworden en willen een keuze hebben of een rechter een beslissing over hun geschil neemt, of dat ze zelf actief meewerken aan een oplossing voor hun geschil. Dit laatste heeft als voordeel dat je zelf actief stuurt in de oplossing waarmee jullie in de toekomst verder kunnen. Het heeft bovendien financiële voordelen omdat mediation meestal goedkoper is dan een procedure bij de rechter. Kortom, mediation is goedkoper en mensen zijn in het algemeen meer tevreden over hun oplossing. Het aanbieden van beide kanten van de geschilbeslechting zowel als mediator en als advocaat dekt beide behoeftes.

Als geaccrediteerd MfN-registermediator wordt de kwaliteit gewaarborgd door het toepassen van MfN-gedragsregels. Bovendien heb ik een MfN-specialisatieopleiding voor zowel echtscheidingen als het arbeidsrecht gevolgd.

Scheidingsmediator

De afspraken die je in een scheidingsmediation maakt, worden in een convenant vastgelegd. Als je een kind hebt, dan is een ouderschapsplan ook verplicht. Het is de afgelopen jaren een steeds logischere stap geworden om in onderling overleg met behulp van een mediator met elkaar afspraken te maken over hoe je zaken regelt voor de kinderen en over de hoogte van de partner- en kinderalimentatie. Dit in tegenstelling tot in een vechtscheiding te belanden. Met een echtscheidingsmediator gaan jullie afspraken maken over wat voor jullie belangrijk is om te regelen.

Voor het indienen van het convenant en het ouderschapsplan heb je bovendien altijd een advocaat nodig. Ik heb als advocaat veel ervaring en kennis om overeenkomsten op te stellen om zo problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. 

Een ander voordeel is dat je normaliter extra kosten moet maken omdat een externe advocaat het door de mediator opgestelde convenant moet toetsen en moet indienen. Deze extra kosten heb je bij mij niet. Ik maak het convenant en dien het zelf in. Dus zelfs in de zaken waarin ik als scheidingsmediator optreed, heb ik als advocaat toegevoegde waarde.

Ten slotte wil ik een hoge kwaliteit dienstverlening aanbieden en jullie graag bijstaan in een emotioneel zware periode indien jullie gaan scheiden of als je in een arbeidsconflict verwikkeld bent. Mijn jarenlange ervaring en juridische kennis als advocaat zullen hierbij zeker helpen.

Arbeidsrechtmediator

Gemaakte afspraken tijdens de arbeidsmediation kan ik in een overeenkomst opnemen. Als tijdens de arbeidsmediaton de uitkomst is dat partijen liever de arbeidsrelatie willen beëindigen, dan zal ik zelf een vaststellingsovereenkomst opstellen. Ook dat is kostenbesparend. En omdat ik bij de afspraken aanwezig ben, is de kans het grootst dat er geen fouten worden gemaakt omdat ik de bedoeling van partijen ken.

Waarin verschil ik van andere advocaten?

Advocaat

Ik heb mijn eigen innovatieve idee hoe ik jou als advocaat wil bijstaan. Wat doe ik niet? Ik werk niet vanuit een statig en duur advocatenpand met relatief hoge kosten die ik doorbereken aan jou. Ik wil liever indruk op je maken door mijn persoonlijke en flexibele aanpak en mijn juridische kennis.

Wat doe ik wel? Ik ben een no nonsense advocaat zonder poeha. Ik werk vanuit mijn woning in Amersfoort Vathorst (met voldoende privé parkeergelegenheid). Je kunt hier met mij afspreken, maar ik kan ook bij jou langskomen om de gesprekken bij jou thuis (of op jullie kantoor) te laten plaatsvinden. Dit drukt de kosten en van dit voordeel profiteer jij direct. Ik bied niet alleen als advocaat een lager uurtarief aan, maar ik reken ook niet de gebruikelijke 6% kantoorkosten.

Een ander voordeel is de combinatie advocaat met geregistreerd MfN-mediator, zowel op het gebied van echtscheidingen als op arbeidsrecht. Ik heb veel meer juridische kennis en ervaring dan een niet juridisch geschoolde arbeidsrechtmediator of scheidingsmediator. Maar ik kan ook beter luisteren en doorvragen naar de echte wensen van klanten dan een traditionele advocaat. Jij staat tenslotte centraal, niet de advocaat. Jij komt bij mij op de eerste plek te staan. En ik zal luisteren naar wat je echt wilt. Zodat er een oplossing komt waarmee je verder kunt in je leven, met de blik gericht op de toekomst en zo de vervelende gebeurtenis in het verleden kunt laten. 

Bel