De transitievergoeding

De transitievergoeding leeft. Heel veel vragen die ik krijg, gaan over de transitievergoeding. Ik wil niet beweren dat ik echt alle vragen in dit artikel heb beantwoord, maar ik kom aardig in de buurt. Als je nog een andere vraag zou hebben, mail hem me dan vooral. Ik zal hem dan toevoegen en beantwoorden.

Als je wilt dat ik je – kostenloos en vrijblijvend – mail op welke transitievergoeding jij recht hebt, druk dan op deze link.

1         Heb ik altijd recht op een transitievergoeding?

Nee, volgens de wet kun je alleen aanspraak maken op een transitievergoeding als de werkgever het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen. Of als hij besluit om een tijdelijk contract niet te verlengen. Zelfs als je in je proeftijd ontslagen zou worden, heb je al recht op een transitievergoeding, maar dat is natuurlijk niet erg veel.

2         Zijn er uitzonderingen?

2.1        Er zijn altijd uitzonderingen. Als je het erg bont hebt gemaakt en daardoor ontslagen wordt, dan heb je geen recht op een vergoeding. De wet spreekt over ontslag door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Maar daarvoor ligt de lat erg hoog en de werkgever moet dit bovendien bewijzen.
2.2        Een andere uitzondering geldt als je nog geen 18 jaar oud bent en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week hebt gewerkt

De volgende uitzonderingen komen nog veel minder voor, maar ik noem ze even om mijn verhaal compleet te maken. Wanneer heb je nog meer geen recht op een transitievergoeding?

2.3        Als je bent ontslagen omdat je je pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt
2.4        Ook als je werkgever uitstel van betaling heeft gekregen of failliet is verklaard, heb je geen recht op een transitievergoeding
2.5        Als een CAO van toepassing is, dan kan hierin een uitzondering op de transitievergoeding zijn opgenomen. De inhoud van de CAO geldt dan boven de wet.
2.6        Wanneer je werkgever je een nieuw (maar gelijkwaardig) contract aanbiedt voor afloop van je tijdelijke contract
2.7        Indien je werkgever aanbiedt om jouw tijdelijke contract te verlengen en jij dit weigert. (Want als je het accepteert ontstaat weer een nieuw contract met precies dezelfde rechten op een transitievergoeding als ik hierboven al heb uitgelegd)
2.8        Ook indien je een 2e of 3 tijdelijke contract tekent, voordat het vorige tijdelijke contract is geëindigd. Maar hierbij mag er maximaal 6 maanden zitten tussen beide contracten (en moet het nieuwe contract tussentijds opzegbaar zijn).

3         Moet ik de transitievergoeding bijvoorbeeld voor scholing gebruiken of mag ik mezelf hiermee lekker verwennen door bijvoorbeeld op vakantie te gaan?

Deze vergoeding is echt alleen voor jou en jij kunt hem gebruiken zoals jij wilt. Een uitzondering daarop geldt als je daarover iets zou hebben afgesproken met je werkgever in een vaststellingsovereenkomst, bijvoorbeeld om het te gebruiken voor scholing. Dan moet je de gemaakte afspraak natuurlijk nakomen. Daarover lees je hieronder nog meer.

4         En als ik zelf mijn baan opzeg?

Nee, dan ligt het initiatief niet bij de werkgever maar bij jou en heb je geen recht op een transitievergoeding. Ook als je zelf besluit om een tijdelijk contract niet te verlengen, heb je hierop geen recht. Alleen als je als het ware gedwongen wordt om zelf je baan op te zeggen omdat je werkgever zich ernstig verwijtbaar zou hebben gedragen, zou je toch recht kunnen hebben op een transitievergoeding. Maar je zult begrijpen dat dit niet snel wordt aangenomen.

Als je meer wilt lezen over de opzegtermijn als je zelf opzegt en welk risico je loopt als het niet klopt, lees dit dan in dit artikel over de opzegtermijn als werknemer.

5         Hoe moet ik de transitievergoeding berekenen?

Voor de berekening moet je echt even de rekenmachine erbij pakken als een dienstverband ergens midden in een maand eindigt. Je krijgt namelijk 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar. Voor het gemak kan ik voor jou – kostenloos en vrijblijvend – berekenen en mailen op welke transitievergoeding jij recht hebt. Als je dit wilt ontvangen, druk dan op deze link.

Vanaf de eerste dag dat je hebt gewerkt, bouw je over iedere dag dat je hebt gewerkt al transitievergoeding op. Er wordt niet meer afgerond op maanden of jaren zoals vroeger. Doordat er niet meer wordt afgerond, moet je soms wel over maanden, weken of zelfs dagen gaan berekenen.

VOORBEELD

Stel dat je ergens 1 jaar en 2 maanden en 3 dagen hebt gewerkt. En stel dat je Euro 4.000 bruto per maand verdiende (inclusief vakantietoeslag).

5.1        JAREN

Eerst bereken je de hele jaren: je krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar, dat is dus 1 jaar en dus 1/3 maandsalaris. Tot zover is het simpel, dat is Euro 4.000/3 = Euro 1.333,33.

Nu kun je beter even de rekenmachine erbij pakken. Of gewoon mijn gratis berekeningsprogramma invullen door op deze link te drukken.

5.2        MAANDEN

Dan bereken je het aantal maanden wat je hebt gewerkt: in 1 maand is dat 1/36 (1/3: 1/12)   x maandsalaris.  In mijn voorbeeld komt het neer op 1 maand (1/36 x Euro 4.000) = Euro 111,11. Voor 2 maanden is dat dus 2 maanden x 1/36 maand x Euro 4.000 = Euro 222,22

5.3        DAGEN

Nog even wat extra informatie voor dit rekenvoorbeeld. Jij werkt 8 uur per dag en je bruto uurloon was Euro 23 (dat staat allemaal op je salarisstrook, maar als je het leuk vindt kun je dat ook zelf berekenen: Euro 4.000: 8 uur per dag: 21,75 werkbare dagen per maand = Euro 23 per uur).

Nu moeten we alleen nog je loon over deze laatste 3 dagen berekenen: je werkte 3 dagen x 8 uur per dag (= 24 uur) x Euro 23 per uur = Euro 552.

De transitievergoeding komt dan neer op: Euro 552 x 1/36 (zie alinea 5.2 over maanden) = Euro 15,33.

Totaal komt dit dus neer op: Euro 1.333,33 + Euro 222,22 + Euro 15,33 = Euro 1.570,88 bruto.

6         Moet ik nog ergens anders op letten?

Ja, als voor jou een CAO geldt, dan moet je hier altijd in kijken. Want in de CAO kan afgeweken worden van de wet. Er zijn zelfs CAO’s waarin je bij ontslag om bedrijfseconomische redenen alleen maar een zogenaamde “vervangende voorziening” krijgt en geen transitievergoeding. Dit bedrag kan veel hoger, maar ook lager zijn dan de transitievergoeding.

7         Wat valt precies onder een bruto maandsalaris?

Voor de berekening van de transitievergoeding moet het bruto maandsalaris worden berekend. Dit bestaat uit de volgende onderdelen.

7.1        Het bruto maandsalaris, zoals dat op je loonstrookje staat
7.2        Je vakantiebijslag (meestal is dat 8%, maar kijk in je CAO want soms verschilt dit iets).
7.3        Een vaste 13e of 14e maand (dat komt neer op 1/12 van het gemiddelde jaarsalaris)
7.4        Een ploegendiensttoeslag
7.5        Een overwerkvergoeding
7.6        Een bonus of gratificatie
7.7        Een winstuitkering;
7.8        Een variabele eindejaarsuitkering

8         En als ik nu geen vast aantal uren per maand werk?

Het bruto maandsalaris bereken je als volgt:

Bij een vast aantal uren: het bruto uurloon x het vast aantal uren per maand.

Bij een oproepcontract: het bruto uurloon x het gemiddelde aantal uren per maand.

Bij stukloon of provisie: dan geldt het gemiddelde loon dat jij in laatste 12 maanden voor het beëindigen van het contract hebt gekregen.

9         En als ik nu 2 jaar ziek ben en maar 70% loon ontvang?

Als jij langer dan 2 jaar ziek bent, dan mag jij in principe na 2 jaar ziekte worden ontslagen. Ik schrijf binnenkort nog een artikel hierover. Maar het kan zijn dat jij in het 2e jaar van jouw ziekte maar 70% van jouw loon hebt ontvangen. Dit maakt voor de berekening van de transitievergoeding niet uit. De transitievergoeding wordt namelijk gewoon berekend op 100% van je oude loon.

Als je meer wilt lezen over je rechten en plichten als zieke werknemer, dan leg ik dat uit in dit artikel. Als je meer wilt weten over je recht op loon en vakantiedagen tijdens ziekte, dan kun je dat lezen in dit artikel. En als je ziek bent en je wilt informatie over re-integratie tweede spoor, dan staat dat in dit artikel.

10      Hoeveel mag ik maximaal aan transitievergoeding ontvangen?

De hoogte van de transitievergoeding is voor het jaar 2021 maximaal € 84.000 bruto. Alleen als jouw jaarsalaris hoger zou zijn dan € 84.000, is de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

11      Hoeveel belasting moet ik eigenlijk betalen over mijn transitievergoeding?

De transitievergoeding wordt bij je loon opgeteld. Vanaf 2020 zijn er maar 2 belastingschijven. Als jouw loon samen met jouw transitievergoeding onder de € 68.507 blijft, dan betaal je 37,35% belasting. Als je meer dan € 68.507 aan loon en transitievergoeding krijgt in 2020, dan moet je 49,5% belasting betalen.

12      Mag mijn werkgever kosten aftrekken van mijn transitievergoeding?

Ja, dat mag. De transitievergoeding kan uit geld bestaan, maar ook uit een maatregel om te voorkomen dat je werkloos wordt, bijvoorbeeld wanneer de werkgever opleidingskosten voor jou betaalt. Zodat jij een nieuwe studie kunt gaan volgen.

De werkgever kan ook kosten maken voor een zogenaamd outplacementtraject. Dat houdt in dat hij geld betaalt aan een bedrijf dat jou gaat helpen om een andere baan te zoeken (bijvoorbeeld door middel van het helpen een goede CV of sollicitatiebrief te maken, of netwerktraining of een coach of je in te schrijven bij een soort uitzendbureau). Deze aftrek mag alleen als jij hiermee hebt ingestemd of als dit in een goedgekeurd Sociaal Plan is opgenomen. 

Deze kosten mag de werkgever (volledig of gedeeltelijk) aftrekken van de transitievergoeding. Blijft er dan nog wat geld over van de transitievergoeding, dan krijg je ook dat geld natuurlijk nog wel uitbetaald.

13      Mijn werkgever heeft mijn studiekosten al een jaar geleden betaald en hiervoor heb ik een studiekostenbeding getekend. Mag hij deze kosten dan nu weer aftrekken van de transitievergoeding?

Nee, de kosten die hij mag aftrekken moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met jou. En als jij een jaar eerder al een opleiding hebt gevolgd, dan stond dat waarschijnlijk los van je ontslag.

14      Wanneer mag mijn werkgever wel kosten aftrekken van mijn transitievergoeding?

14.1    Jouw werkgever moet jou hierover van tevoren informeren.
14.2    De kosten moet je duidelijk in een overzicht krijgen.
14.3    Je moet hiermee van tevoren schriftelijk instemmen.
14.4    De kosten moeten door jouw werkgever zelf zijn gemaakt
14.5    De kosten moeten voor jou zijn gemaakt
14.6    Als je langer dan de voor jouw geldende opzegtermijn in dienst blijft en wel je loon gewoon ontvangt, terwijl je niet hoeft te werken (dat heet vrijstelling van werk).
14.7    De kosten mogen niet extreem hoog zijn, maar moeten wel in een redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
14.8    Jouw werkgever kan deze kosten kunnen niet ergens anders laten betalen (bijvoorbeeld een subsidiepotje of een nieuwe werkgever die de opleidingskosten wil betalen).

Let op: Deze regeling wordt de komende maanden ruimer dan hij nu is. Nu mag de werkgever alleen kosten van de transitievergoeding aftrekken als jij hierdoor eerder een baan vindt bij een andere werkgever. De werkgever kan binnenkort ook kosten aftrekken van de transitievergoeding als hij geprobeerd heeft om jouw inzetbaarheid te vergroten in een andere functie bij jouw huidige werkgever. En dat dus niet gelukt is en je toch je baan verliest.

15      Mijn werkgever wil de transitievergoeding niet in een keer betalen, maar in delen. Mag dat?

Ja, als jouw werkgever je transitievergoeding niet in één keer kan betalen, dan mag hij een betalingsregeling met jou afspreken. Maar hij moet je transitievergoeding wel binnen maximaal 6 maanden helemaal hebben betaald. Bovendien moet hij ook de wettelijke rente betalen vanaf 1 maand nadat je uit dienst bent getreden. Dat geldt natuurlijk alleen over dat deel wat hij nog moet betalen.

16      Ik ben tijdens mijn proeftijd ontslagen, heb ik dan toch recht op een transitievergoeding?

Ja, je hebt gewoon recht op je transitievergoeding vanaf je eerste werkdag. Als je wilt weten hoe je dit moet berekenen, kijk dan onder alinea 5.3. Als je alles wilt weten over je rechten en plichten tijdens je proeftijd, lees dan mijn artikel hierover.

17      Hoe lang kan ik wachten om de transitievergoeding te vragen van mijn werkgever?

Als je geen transitievergoeding hebt afgesproken met je werkgever, dan moet je binnen 3 maanden een procedure starten tegen je werkgever om dit te vorderen. Naderhand kun je dit niet meer eisen.

18      De oude kantonrechtersformule was veel hoger dan de huidige transitievergoeding. Kan ik dat niet gewoon proberen?

Vragen staat je vrij, maar ik doe het al jaren niet meer. Het lukt namelijk gewoon niet. Je kunt natuurlijk altijd proberen om te onderhandelen over een iets hogere vergoeding dan de transitievergoeding. Maar ik baseer me dan niet meer op de oude kantonrechtersformule. Je kunt bovenop de transitievergoeding soms in uitzonderlijke gevallen recht hebben op een hogere vergoeding, dat heet “de billijke vergoeding”.

19 Bestaat een gedeeltelijke transitievergoeding?

In de wet staat deze mogelijkheid niet. Maar de Hoge Raad heeft (op 14 september 2018) geoordeeld dat een werknemer wel degelijk recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. Hiervan is sprake als hij zijn baan gedeeltelijk verliest, het zogenaamde deeltijdontslag. Hierop heb je recht indien je minimaal 20% van je arbeidstijd blijvend verliest. Stel dat je 40 uur werkte en je wordt voor 10 uur ontslagen, dan kun je aanspraak maken op 25% van de transitievergoeding (10/40).

20 Wat is deeltijdontslag?

Met Pasen zingen de kinderen altijd: een half ei is geen ei. Dit geldt ook voor een arbeidscontract. Een arbeidscontract is volgens de wet eigenlijk ondeelbaar. Maar toch heeft de Hoge Raad (op 21 februari 2020) geoordeeld dat een arbeidscontract toch gedeeltelijk kan eindigen. Wanneer is hier bijvoorbeeld sprake van?

Als je in een vaststellingsovereenkomst (vso) niet de hele arbeidsomvang beëindigt, maar slechts een deel. Dus je neemt in de vso op dat van je fulltime dienstverband van 40 uur 10 uur wordt beëindigd. Een andere mogelijkheid is dat je hele arbeidscontract wordt beëindigd (40 uur). Maar daarna sluit je een nieuw contract voor 30 uur.

Als je meer informatie wilt lezen over de vaststellingsovereenkomst, dan kun je dat vinden in mijn artikel hierover.


21 Billijke vergoeding

Als de werkgever een ontslag geeft terwijl hij dit eigenlijk niet had mogen doen, dan kan dit ernstig verwijtbaar zijn. Als de rechter van oordeel is dat dit speelt, dan kan hij een aanvullende vergoeding toekennen boven op de transitievergoeding.

22. WW-uitkering

Als je dienstverband is geëindigd, dan kun je waarschijnlijk gewoon aanspraak maken op een WW-uitkering. Of je daar inderdaad recht op hebt, leg ik in dit artikel uit. Als je wilt weten hoe lang je er recht op hebt, lees dan hier door.

Heb je nog andere vragen, laat het me dan weten. Ik zal met je meedenken en neem ze dan hierin op. Mijn contactgegevens staan onder aan mijn website.

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Bel