Een tijdelijk of vast arbeidscontract?

Vast contract na 3 tijdelijke contracten

Sinds 1 januari 2020 is in het arbeidsrecht iets veranderd voor de tijdelijke arbeidscontracten en de omzetting naar een vast arbeidscontract. Deze regeling heet officieel “de ketenregeling”. Wat staat er dan nu in de wet over een vast arbeidscontract? Je krijgt als werknemer automatisch een vast contract in de volgende situaties:

Meer dan 3 arbeidscontracten

1. Indien je nu 3 arbeidscontracten voor bepaalde tijd hebt gehad, dan is je 4e contract automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Dus als je een tijdelijk contract voor 1 maand hebt, daarna weer een contract voor een maand, en daarna weer een verlenging van een maand, dan is je 4e contract automatisch een vast arbeidscontract. Zelfs als je werkgever het 4e contract een tijdelijk contract zou noemen, maakt dat niets uit. Je 4e contract is gewoon een vast arbeidscontract.

Meer dan 3 jaar

2. Je krijgt ook een vast arbeidscontract als je al meer dan 3 jaar bij dezelfde werkgever hebt gewerkt op basis van tijdelijke contracten (bijvoorbeeld een tijdelijk contract voor 2 jaar en daarna weer een tijdelijk contract voor 2 jaar), dan heb je na 3 jaar toch automatisch een vast contract. Ook al is het pas je 2e tijdelijke arbeidscontract zoals in mijn voorbeeld. Als in je arbeidscontract iets anders zou staan (bijvoorbeeld dat het contract automatisch eindigt zonder opzegging), dan geldt toch gewoon de wet die zegt dat je een vast contract hebt. Als je meer wilt weten over de opzegtermijn als werknemer, lees dan daarover in dit artikel.

Zelfs wanneer je bij het sluiten van het contract heel bewust andere afspraken zou hebben gemaakt met je werkgever (bijvoorbeeld dat je bereid bent om 2x een tijdelijk contract te sluiten voor 2 jaar, waarna het van rechtswege eindigt), gelden deze afspraken niet want je mag op dit punt niet afwijken van de (dwingende) wet. Een uitzondering is alleen mogelijk als in jouw CAO andere regels zouden staan. Dus kijk altijd eerst wat er in je CAO staat, want de afspraken in de CAO gaan voor deze ketenregeling.
 

Meerdere werkgevers

3. Ook als je meer dan 3 tijdelijke contracten hebt gehad voor hetzelfde (soort) werk bij zogenaamde “opvolgende werkgevers”, is je 4e contract een vast arbeidscontract. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de situatie dat jij eerst via een uitzendbureau bij een bedrijf werkt en daarna rechtstreeks bij dit bedrijf in dienst treedt. Of als je bij een bedrijf werkt, maar het bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf. Jij krijgt dan weliswaar een andere werkgever maar jij blijft hetzelfde (of gelijksoortige werk) doen. Alle contracten tellen dan mee.

Niet aaneensluitend

4. Stel je echter voor dat deze contracten niet keurig op elkaar aansluiten? Je hebt bijvoorbeeld ondertussen 4 maanden lang een wereldreis gemaakt tussen je 2e en 3e tijdelijke contract. Telt dit 3e contract dan nog als 3e contract in de ketenregeling of telt het weer als 1e contract?

Indien de tijd tussen de arbeidscontracten maximaal 6 maanden is, dan mag je het aantal contracten gewoon doortellen. In mijn situatie zou het dus wel degelijk een 3e contract zijn.

Voor tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan mag er telkens maximaal 3 maanden tussen de verschillende contracten zitten. Een voorwaarde hiervoor is wel dat dit in jouw CAO moet staan.

Uitzonderingen:

Zijn er uitzonderingen mogelijk op deze ketenregeling? Ja. In de volgende situaties geldt de ketenbepaling namelijk niet.
 

CAO

De belangrijkste uitzondering heb ik al besproken, in jouw CAO kan er afgeweken worden van de wet. Je kunt bijvoorbeeld denken aan 6 tijdelijke contracten of een langere duur dan 3 jaar voordat een vast contract ontstaat. Dus kijk altijd eerst wat er in jouw CAO hierover is afgesproken.

Minderjarige werknemer

Als je kind nog geen 18 jaar oud is EN gemiddeld maximaal 12 uur per week werkt, dan geldt de ketenregeling ook niet.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Beroepsbegeleidende leerweg is een combinatie van werken en leren, waarbij je kind in dienst is van een erkend leerbedrijf. Indien je kind een arbeidscontract heeft voor de BBL, dan geldt de ketenregel ook niet.

Aanzegplicht

Als je als werknemer een tijdelijk contract hebt van langer dan 6 maanden, dan moet je werkgever je schriftelijk 1 maand van tevoren informeren of hij jouw contract verlengd of niet. Dat moet hij doen, zodat jij op tijd weet of jij een andere baan moet zoeken of kunt blijven werken. Als de werkgever dat vergeet of te laat doet, dan kun je extra loon vorderen. Hierover kun je meer lezen in dit artikel over de aanzegplicht.

Tussentijds opzegbeding

Iets Iets wat helaas nog vaker voorkomt is een tussentijds opzegbeding in een tijdelijk arbeidscontract. Of beter gezegd het ontbreken hiervan. Het is iets heel simpels, maar het kan vergaande financiële gevolgen hebben voor zowel de werknemer als de werkgever. https://lumenadvocaatmediator.nl/tussentijds-opzegbeding/

Gratis geld

Als je een tijdelijk arbeidscontract hebt, dan heb je wel gewoon recht op een transitievergoeding, als het contract niet wordt verlengd. Het maakt dus niet uit of je een maand of 2 jaar hebt gewerkt. Wil je daar meer over weten, dan vind je de informatie in dit artikel over de transitievergoeding.

Als je tijdelijke contract niet wordt verlengd, dan kun je waarschijnlijk gewoon aanspraak maken op een WW-uitkering. Of je daar inderdaad recht op hebt, leg ik in dit artikel uit. Als je wilt weten hoe lang je er recht op hebt, lees dan hier door.

Als je een tijdelijk contract hebt, dan heb je gewoon recht op vakantiedagen. Wil je meer hierover weten, lees dan hier verder. Wanneer je geïnteresseerd bent hoeveel loon je kunt krijgen als je vakantiedagen opneemt, dan staat dat in dit artikel.

En als je je afvraagt waarom het uitmaakt of je een tijdelijk of een vast arbeidscontract hebt? Als je ziek bent met een tijdelijk contract, dan moet je waarschijnlijk een ziektewet uitkering aanvragen als je ziek uit dienst gaat. Terwijl je in principe minimaal 2 jaar recht hebt op loon als je ziek bent. Of je recht hebt op 100% loon of minder tijdens ziekte, dat leg ik in dit artikel uit.

Als je ziek bent en je wilt weten wat dan je rechten zijn, dan kun je dat hier lezen.

Als je vragen hebt over jouw situatie, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik denk graag met je mee. Mijn contactgegevens staan onderaan de site. En bovenaan bij contact.

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Bel