Partneralimentatie

In dit artikel wil ik globaal uitleggen wat partneralimentatie inhoudt, dus wat je rechten en plichten zijn. Zowel als je het moet betalen, als wanneer je het krijgt. Maar ik blijf nu op de oppervlakte en dit blijft een hopelijk heel leesbaar verhaal.

Als je hiervan geen genoeg kunt krijgen en echt de “ins and outs” wilt weten, dan volgt er een artikel waarin ik heel nauwkeurig zal uitleggen hoe partneralimentatie opgebouwd is. De bedoeling is dat je dan zelf in grote lijnen een berekening kunt maken (zelfs zonder alimentatieberekeningsprogramma), of mijn berekening in jullie scheiding kunt begrijpen. Maar dat artikel is een stuk diepgaander en droger.

Dit artikel gaat dus alleen over partneralimentatie. Als je vragen hebt over een globale uitleg over de kinderalimentatie, lees dan meer hierover door op deze link te drukken.

Ik behandel echter geen scheidingen meer, alleen maar arbeidszaken. Deze uitgebreide uitleg staat hier alleen nog om jullie informatie te geven. En hopelijk te helpen. Maar bel of mail mij s.v.p. niet om te overleggen, vragen te stellen, een alimentatieberekening op te stellen etc. Want ik kan je hierbij niet verder helpen. Neem daarvoor contact op met een familierechtadvocaat of mediator bij jou in de buurt.

1         Hoelang duurt partneralimentatie?

De maximale alimentatietermijn is de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

In mijn uitleg gebruik ik de volgende niet officiële termen: de (alimentatie)betaler is diegene die de partneralimentatie moet betalen aan de ex-partner. (Officieel heet dit de alimentatieplichtige). Je hebt ook de (alimentatie)ontvanger, dat is diegene die de partneralimentatie ontvangt van de ex-partner. (Officieel heet dit de alimentatiegerechtigde. Ik gebruik deze officiële termen verder niet meer, want ik wil het zo gemakkelijk mogelijk uitleggen).

2         4 Uitzonderingen

Op deze regel van maximaal 5 jaar partneralimentatie, zijn 4 uitzonderingen.

2.1        Jongste kind jonger dan 12 jaar

De alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.

2.2        Huwelijken langer dan 15 jaar

Als jullie huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar én de alimentatieontvanger 10 jaar voor de AOW-leeftijd zit, moet de alimentatie doorbetaald worden tot de pensioendatum van de ontvanger.

2.3        50-plusser

Als je als alimentatieontvanger geboren bent vóór of op 1 januari 1970 én bovendien langer dan 15 jaar bent getrouwd, dan moet de alimentatie maximaal 10 jaar betaald worden.

2.4        Zielige gevallen

Een laatste uitzondering geldt slechts voor zeer uitzonderlijke situaties, als het stoppen met de betaling van de partneralimentatie te ingrijpend zou zijn voor de ontvanger. Hiervan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn bij ziekte van de ontvanger of blijvende arbeidsongeschiktheid. 

Wat kun je van mij verwachten als jullie scheidingsmediator?

3         Eerst kinderalimentatie

Hierbij wil ik al wel direct opmerken dat kinderalimentatie voorgaat op partneralimentatie. Dus eerst wordt door mij een kinderalimentatieberekening gemaakt, waarna jullie afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. En als er dan nog geld over is, dan pas wordt partneralimentatie besproken.

Als je wilt weten wat je rechten en plichten zijn voor kinderalimentatie, dan kun je dat hier lezen.

Mocht je een hele uitgebreide uitleg willen hebben, druk dan hier.

4         Partneralimentatieberekening

Ik maak na de kinderalimentatieberekening een partneralimentatieberekening zodat jullie een duidelijk handvat hebben wat jullie eigenlijk kunnen betalen/ontvangen. Maar jullie kunnen hiervan dus in onderling overleg wel afwijken. Zowel in hoogte als in duur.

Afspraken over de hoogte van de partneralimentatie die jullie daadwerkelijk gaan betalen/krijgen, maken jullie namelijk in mediation in onderling overleg. Dit is meestal het hete hangijzer. Het voordeel van het berekenen en bespreken van de partneralimentatie is, dat jullie in de brei van cijfers en veel onzekerheid over de toekomst, opeens wel financiële duidelijkheid krijgen wat de echtscheiding voor jullie concreet gaat betekenen.


Je weet dan precies waaraan je toe bent: Wat houd ik per maand over na de echtscheiding? Kan ik of mijn ex-echtgenoot nog in de voormalig gezamenlijke woning blijven wonen met de kinderen? Of moet de woning verkocht worden? Voor welk bedrag kan ik een huis huren/kopen? Hoe gaan we de kinderalimentatie verdelen? Kan ik nog op vakantie met de kinderen? Heb ik recht op partneralimentatie of moet ik dit betalen? En hoeveel en hoe lang dan? Deze zekerheid zorgt ervoor dat je met vertrouwen kunt kijken naar de toekomst.

5         Hoe wordt partneralimentatie opgebouwd?

Dit bestaat uit 3 onderdelen:

5.1        de behoefte van de ontvanger.
5.2        de draagkracht van de betaler.
5.3        de “jus vergelijking.

Behoefte

De behoefte is de levensstandaard die jullie tijdens het huwelijk hebben gehad. Dus als jullie veel geld verdienden, maar ook veel geld uitgaven (aan dure vakanties, auto’s en kleding, etc.) dan is de behoefte veel hoger dan wanneer jullie hetzelfde geld verdienden, maar zuinig leefden en bijna alles op de spaarrekening zetten.

Draagkracht

De draagkracht duidt op de financiële situatie van de betaler.

Jus-vergelijking

Dit komt erop neer dat er een evenwichtige en eerlijke verdeling moet ontstaan tussen de draagkracht van de betaler en de behoefte van de ontvanger. Want het is niet de bedoeling dat de betaler zoveel alimentatie betaalt, dat de ontvanger uiteindelijk netto per maand meer overhoudt dan de betaler.

Dit zijn de hoofdlijnen waarop iedere alimentatieberekening is gebaseerd. Als je er nog dieper op in wilt gaan, lees dan vooral mijn artikel over “hoe maak ik zelf een partneralimentatieberekening”. Maar je hebt hier ook veel aan als je meer inzicht wilt krijgen hoe jullie berekening is opgebouwd.

Bijstandsuitkering

Als beide partners een laag inkomen hebben en dan gaan scheiden (en dus ook nog eens dubbele lasten krijgen), dan is het mogelijk dat de betaler minder partneralimentatie kan betalen dan de ontvanger minimaal nodig heeft om rond te kunnen komen. Dit betekent dus dat de behoefte (zie nr. 4) van de ontvanger groter is dan de draagkracht van de betaler (zie nr. 5). Als het inkomen van de ontvanger te laag is, dan kan de ontvanger een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. De gemeente controleert dan of de betaler wel meer kan betalen en of ze de uitkering toch nog kunnen verhalen op de betaler.

Tot zover mijn basisuitleg over partneralimentatie. Als je je verder wilt verdiepen en je misschien zelf al een globale alimentatieberekening wilt maken, dan kun je binnenkort hierover doorlezen in mijn artikel over de specialisatie van de partneralimentatie. 

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Ik behandel echter geen scheidingen meer, alleen maar arbeidszaken. Deze uitgebreide uitleg staat hier alleen nog om jullie informatie te geven. En hopelijk te helpen. Maar bel of mail mij s.v.p. niet om te overleggen, vragen te stellen, een alimentatieberekening op te stellen etc. Want ik kan je hierbij niet verder helpen. Neem daarvoor contact op met een familierechtadvocaat of mediator bij jou in de buurt.

Bel