Opzegtermijn voor de werknemer

De eerste vraag die je je moet stellen is of je als werknemer zelf wil opzeggen, of dat je werkgever het dienstverband wil opzeggen. Dat maakt namelijk een groot verschil. In dit artikel leg ik uit welke opzegtermijn de werknemer in acht moet nemen.

Binnenkort leg ik uit welke opzegtermijn de werkgever moet naleven.

Wat ik hieronder uitleg, geldt voor een contract voor onbepaalde tijd. Als je een contract voor bepaalde tijd hebt, dan moet je even verder lezen.

Contract voor onbepaalde tijd

1         Arbeidsovereenkomst

Kijk allereerst in je arbeidsovereenkomst. Stel dat hierin een opzegtermijn staat van bijvoorbeeld 2 maanden voor de werknemer, dan ben je hieraan in principe gebonden.

1.1        Uitzondering

Ik schrijf in principe, dan weet je al dat er uitzonderingen mogelijk zijn. En dat klopt. De opzegtermijn van de werkgever mag niet even lang zijn als voor de werknemer, maar moet dubbel zo lang zijn.

Als de opzegtermijn voor jullie beiden wel net zo lang zou zijn, dan geldt de afgesproken opzegtermijn voor de werknemer niet. Dat betekent concreet dat er niets is afgesproken en dat je terugvalt op de wet. Wat dat betekent, leg ik in het derde punt hieronder nog uit.

2         En de CAO dan?

Als een CAO van toepassing is (bijvoorbeeld omdat die in je arbeidsovereenkomst van toepassing is verklaard), dan geldt de CAO. Op internet staan alle CAO’s. Zoek dan jouw CAO erbij en kijk welke opzegtermijn geldt. Het kan zijn dat dit afhankelijk is van je leeftijd of de duur van je dienstverband. Vaak verwijst de CAO ook gewoon naar de wettelijke regels. En als in de CAO staat dat de opzegtermijn voor de werkgever en werknemer even lang is, dan mag dat in een CAO dus WEL.

3         Wanneer geldt de wet dan?

Als er niets in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, of een bepaling die niet klopt (zoals ik hierboven uitlegde in het eerste punt) en er evenmin iets in de CAO staat, dan geldt de wet. De wet is een soort vangnet. De wet is simpel: voor de werknemer geldt een opzegtermijn van 1 maand.

En als we nog even terugkomen op het eerste probleem. Dus als er in je contract zou staan dat de opzegtermijn voor zowel de werknemer als voor de werkgever 2 maanden is, dan geldt voor jou als werknemer de wet en hoef je slechts een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen.

4         Gaat de opzegtermijn op ieder moment in?

Nee, de wet zegt dat je moet opzeggen tegen het einde van de maand. Dus als je opzegt op bijvoorbeeld 2 mei, dan gaat de opzegging pas op 31 mei in. Stel dat je een opzegtermijn van 2 maanden hebt, dan zou het dienstverband pas eindigen op 31 juli. Ondertussen werk je dus nog gewoon door (tenzij je hebt afgesproken dat je je vakantiedagen opneemt en eerder kunt stoppen met werken).

4.1        Zijn hiervoor nog uitzonderingen mogelijk?

Ja, in sommige CAO’s mag er opgezegd worden tegen het einde van de week. Dan moet je echt even gaan rekenen.

5         Hoe lang mag mijn opzegtermijn maximaal zijn?

De maximale opzegtermijn voor de werknemer mag 6 maanden zijn. Maar ook dan moet de opzegtermijn voor de werkgever dubbel zo lang zijn, dus 12 maanden in dit geval.

6         Mijn werkgever wil mijn opzegging niet accepteren, wat nu?

Een opzegging is een zogenaamde eenzijdige rechtshandeling, dat betekent dat de opzegging hem alleen moet bereiken. Hij hoeft het niet te accepteren of erop te reageren. Het is wel handig dat je bewijs hebt dat je op tijd hebt opgezegd, dus laat je werkgever voor de ontvangst tekenen. Of stuur een aangetekende brief.

7         Moet ik altijd een opzegtermijn in acht nemen?

Nee, als je in je proeftijd zit, dan geldt geen opzegtermijn. Je kunt dan per direct ontslag nemen. In dit artikel over de proeftijd heb ik dit al uitgelegd.

8         Wat als ik een contract voor bepaalde tijd heb?

Als je bijvoorbeeld een contract voor 6 maanden bent overeengekomen, dan ben je in principe verplicht deze hele 6 maanden te blijven werken. Na deze 6 maanden eindigt het contract automatisch (van rechtswege heet dit juridisch), je hoeft hiervoor niets te doen. Je hoeft dus niet op te zeggen.

Aanzegplicht

Maar let er wel op dat je werkgever wel een zogenaamde aanzegplicht hebt van een maand. Dus je werkgever moet je minimaal 1 maand van tevoren informeren of hij je tijdelijke contract wil verlengen of niet. Als hij dat niet op tijd doet dan is hij schadeplichtig. Stel dat je werkgever het 1 week van tevoren pas zegt, dan moet hij 3 weken loon doorbetalen (dus zelfs nadat het tijdelijke contract is geëindigd).  In principe geldt dit ook als de werkgever niet tijdig doorgeeft als hij wel gewoon wil dat je in dienst blijft en dat niet een maand van te voren aan jou doorgeeft, maar of de werkgever het echt op prijs stelt als je dit vraagt als je gewoon nog mag blijven werken, is natuurlijk maar zeer de vraag…  

Als je nog meer wilt lezen over tijdelijke contracten die elkaar opvolgen, lees dan https://lumenadvocaatmediator.nl/tijdelijk-of-vast-arbeidscontract/. Uitleg over de aanzegplicht staat trouwens hier: https://lumenadvocaatmediator.nl/aanzegplicht/

Let er trouwens ook altijd op of je wel een tussentijds opzegbeding in je contract hebt staan, want anders heb je een groot probleem: https://lumenadvocaatmediator.nl/tussentijds-opzegbeding/

9         Maar als ik nu ondertussen een hele mooi andere baan aangeboden krijg?

Ja, dat is een nadeel van een tijdelijk contract. Je kunt een tijdelijk contract namelijk tussentijds niet opzeggen.

Ook hiervoor is een uitzondering mogelijk, namelijk als er een zogenaamd tussentijds opzegbeding is opgenomen. Dat houdt in dat zowel de werknemer als de werkgever in dat geval tussentijds wel mogen opzeggen. Dan mag je dus wel opzeggen, maar je moet wel de opzegtermijn hanteren die je in je contract hebt afgesproken.

10      En als ik de opzegtermijn aan mijn laars lap en direct vertrek?

De werknemer moet de juiste opzegmijn naleven. Als je dat niet doet, dan moet je aan de werkgever een schadevergoeding betalen. Dit heet een zogenaamde onregelmatige opzegging (je hebt je niet aan de juiste opzegtermijn gehouden en nee, dit is geen typefout 😉).

11      Hoe veel moet ik dan betalen?

Je moet het salaris aan de werkgever betalen, wat je normaliter in deze periode zou hebben ontvangen. Dus als je een opzegtermijn van 2 maanden zou hebben en je zou na 2 weken al stoppen met werken, dan ben je 6 weken te vroeg gestopt. Dan moet je dus aan je werkgever je salaris betalen over deze 6 weken.

12      Maar mijn werkgever heeft toch mijn salaris ook niet hoeven te betalen en hij heeft direct al iemand anders aangenomen, dus hij heeft geen schade geleden. Moet ik het dan toch betalen?

Ja, helaas. Dit heet de zogenaamde gefixeerde schadevergoeding, dus de hoogte staat vast (namelijk jouw maandsalaris) en hij hoeft niet aan te tonen dat hij daadwerkelijk schade heeft geleden om dit te vorderen.

Maar voor alle punten geldt natuurlijk wel dat je gewoon kunt praten met je werkgever en hem vragen of jullie iets anders kunnen afspreken.

13      En als we in onderling overleg een beëindiging (in een vaststellingsovereenkomst) afspreken, geldt dan de opzegtermijn voor mij als werknemer?

Nee, dan geldt de opzegtermijn die de werkgever moet naleven. Dit heb ik uitgelegd in dit artikel. Als je dit verkeerd doet, dan riskeer je een WW-sanctie. Maar daarover leg ik ook meer uit in mijn artikel over de vaststellingsovereenkomst.https://lumenadvocaatmediator.nl/vaststellingsovereenkomst/

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Bel