Het opleuken van je cv. Bedrog?

Je cv een beetje opleuken, wie doet dat eigenlijk niet? En hoever kun je hierin gaan? Is dat bedrog of toegestaan? Recentelijk las ik in een artikel van Aaltje Vincent dat de valkuil van veel mensen is, dat zij juist veel te bescheiden zijn over eigen kunnen en ervaring.  Maar er zijn dus ook mensen die zichzelf ernstig overschatten. De grens tussen opleuken en liegen is daarbij moeilijk te trekken. Maar soms gaat een werknemer echt veel te ver gegaan met het vermelden van opleiding die helemaal niet is gevolgd. Bedrog dus?

Geen harde regel

Spoiler alert. Ik kan niet een harde regel geven wat mag en wat niet, het is echt een hellend vlak. Hieronder zal ik 2 uitspraken geven, waarbij het 1x in het voordeel van de werknemer uitpakt. En 1x in het voordeel van de werkgever. Het zijn allebei uitspraken die het afgelopen jaar zijn gewezen.

Wat wel vaststaat is dat je bij een aanstellingskeuring geen onjuiste informatie mag geven over je gezondheid. En als je weet dat je gezondheid het niet toelaat dat jij bepaald werk gaat doen, dan moet je dat ook direct melden bij je sollicitatie. Als je dat niet doet en je wordt aangenomen en toch ziek, dan mag je werkgever je loon gewoon stopzetten. Als je daarover meer wilt weten, dan kun je daarover verder lezen in dit artikel.

Geen ontslag op staande voet

De eerste zaak gaat over een werkneemster die solliciteert op een functie van Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg). Zij geeft tijdens de gesprekken op haar cv aan dat zij haar VIG niveau 3 diploma heeft behaald. Waarna de werkgever haar een baan aanbiedt. Na een paar maanden komt de werkgever erachter dat zij dit diploma echter helemaal niet heeft gehaald, alleen een aantal kleine deeldiploma’s. Werkgever ontslaat haar vervolgens op staande voet wegens deze leugen. Het Hof vindt dit ontslag op staande voet onterecht, want nergens blijkt uit dat zij haar werk niet goed heeft gedaan. Ze heeft tenslotte wel een aantal deelcertificaten met dit niveau behaald. Het Hof oordeelt dat het liegen hierover misschien wel een ontbinding had gerechtvaardigd, maar geen ontslag op staande voet.

De werkgever moet dan ook voor zijn fout betalen, namelijk een billijke vergoeding en een vergoeding omdat hij niet de juiste opzegtermijn van 1 maand in acht heeft genomen (de zogenaamde onregelmatige vergoeding).

Conclusie

Deze zaak was een klein beschuldigend vingertje zowel naar werkgever als naar werknemer. Wat zou je hieruit kunnen leren? Je zou kunnen zeggen dat dit een kleine leugen was en de werkgever had haar dienstverband beter kunnen laten ontbinden dan haar op staande voet te ontslaan. Dan was het goed gegaan.

De volgende zaak is nog wat spectaculairder. Voor de sfeer blijven we wel in de gezondheidszorg.

Hoge Raad

Een zaak die zelfs tot aan de Hoge Raad is uitgevochten, gaat over een werkneemster die gesolliciteerd heeft op een functie van directeur Zorg. Zij heeft hierbij op haar cv genoemd dat zij arts was (en dus een BIG registratie had), psychotherapeut en GZ psycholoog. Zij kreeg de gewenste baan aangeboden en is aan de slag gegaan, maar al snel viel ze ernstig door de mand. Ze functioneerde niet. De werkgever is toen gaan spitten in haar cv en kwam toen tot de ontdekking dat zij helemaal nooit in het BIG register ingeschreven is geweest. Geen van de opgegeven ervaringen als psycholoog of psychotherapeut bleek zij te hebben.

Wat deze zaak extra schrijnend maakt is dat de werkneemster allerlei beroepscodes heeft overtreden en niet alleen de werkgever, maar de patiënten hierdoor geschaad zijn. Ook omdat hun juiste behandeling vertraagd werd.

Kortom, de werkgever had veel stokken en bovendien ook hard bewijs om de werknemer mee te slaan. Hij had bijvoorbeeld een ontbinding kunnen vragen van het dienstverband, misschien was hier zelfs een ontslag op staande voet mogelijk geweest. Maar hij gaat nog een stap verder. Want deze oplossingen betekenen dat de werkgever het loon moet doorbetalen totdat het dienstverband is beëindigd. En de werkgever wil niets betalen.

Arbeidsrechtelijke bescherming

Hij vraagt namelijk niet alleen om vernietiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrog, maar ook om terugbetaling van het hele loon wat hij inmiddels al een paar maanden heeft betaald. Dat gaat in arbeidsrechtelijk land echt erg ver. Misschien durf ik dit wel baanbrekend te noemen.

De kantonrechter en ook het Hof vinden dat dit allebei niet kan, juist omdat een werknemer toch extra bescherming geniet. Zij stellen als extra eis hieraan dat de werkgever moet bewijzen dat het werk wat zij heeft uitgevoerd de afgelopen maanden bijna helemaal nutteloos was. En dat is natuurlijk lastig te bewijzen.

Firma list en bedrog

En daarmee is de werkgever het dan ook niet eens. Hij vindt dat als een werknemer tijdens de sollicitatie zo erg liegt en daarmee de boel ronduit bedriegt, dat hij dan de arbeidsovereenkomst wel degelijk mag vernietigen vanwege dit bedrog.

Geld terug en wel onmiddellijk

De Hoge Raad is het met de werkgever eens. Werknemer heeft geen recht op extra bescherming, dus werkgever hoeft niet aan te tonen dat de arbeidsovereenkomst nutteloos was. De werkgever mocht dus de arbeidsovereenkomst vernietigen, waardoor er feitelijk nooit een arbeidsovereenkomst is ontstaan. En werkneemster moet dan ook het loon terugbetalen wat zij ondertussen heeft ontvangen, want zij had hierop geen recht.

Conclusie

Kortom, je moet jezelf vooral niet tekort doen in je cv en valse bescheidenheid is niet nodig. Maar je gaat wel te ver als je een diploma vermeldt wat je niet hebt. En dat kan niet alleen een beëindiging betekenen, maar zelfs een terugbetaling van je salaris.

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Bel