Te laat loon betalen

Kun je iets doen als je loon telkens te laat wordt betaald?

Dit wordt ook wel achterstallig loon genoemd. Wat kun je doen als je werkgever je loon telkens te laat betaalt? Kun je je werkgever prikkelen om toch je loon op tijd te betalen?

Ja, de wet geeft een instrument om de werkgever af te straffen als hij niet op tijd het loon betaalt. Hij moet dan een verhoging betalen, boven op het loon. Deze straf heet juridisch “de sanctie op niet tijdige betaling” en staat in artikel 625 BW (van boek 7).

Wanneer moet je werkgever je loon uiterlijk betalen? En is hij niet te laat?

Dit is heel simpel. Tot uiterlijk de derde werkdag nadat het loon betaald had moeten worden, kan de werkgever nog betalen zonder straf. Als je een maandloon krijgt, dan zou je loon over de maand oktober uiterlijk op 3 november betaald moeten zijn.

Sanctie

Als de werkgever 4 tot 8 werkdagen te laat is met betalen, dan moet de werkgever 5 procent per dag extra betalen. Daarna moet hij iedere dag 1% extra betalen.

Is er een maximum?

Ja, de verhoging kan niet meer dan 50% zijn van het loon.

Zijn er nog andere eisen? Ja, de verhoging moet de werkgever alleen betalen als de te late betaling aan de werkgever ligt.

Kan het uiteindelijk ook minder worden?

Ja, stel dat je werkgever de verhoging niet betaalt. En je zou naar een rechter gaan, dan kan een rechter de verhoging zelf beperken. Dit heet de rechterlijke matigingsbevoegdheid, en het betekent gewoon dat de rechter die verhoging kan vaststellen die hij redelijk acht. Dat zou ook nul kunnen zijn (een zogenaamde nihil stelling).

Heb ik hierop automatisch recht?

Ja, je hoeft als werknemer namelijk geen aanzegging te versturen of een ingebrekestelling.

Stel dat je werkgever uiteindelijk het loon wel te laat betaalt, maar de verhoging niet.  Als je dan alleen zou gaan procederen om deze verhoging te krijgen, dan is de kans groot dat een rechter deze vordering afwijst en de verhoging op nul stelt. Want de verhoging is een prikkel dat de werkgever het loon op tijd gaat betalen. En als er uiteindelijk betaald is, dan heeft de verhoging zijn doel grotendeels verloren.

Kan ik hierop afstand doen in mijn arbeidscontract?

Nee, dit is gewoon je recht. Maar als je het toch bent overeengekomen in je arbeidscontract, dan zul je in een procedure hierop expliciet een beroep moeten doen. Een rechter mag dit niet automatisch zelf doen. Dus vraag erom.

Wat valt onder het loon waarover de verhoging gerekend wordt?

Uiteraard valt hieronder het bruto loon, maar ook loon dat afhankelijk is van werk of winst, zoals provisie, tantième. En ook over de (meestal 8%) vakantietoeslag en niet genoten vakantiedagen.

Hoe start je een loonvordering?

Dit kan op 2 manieren. Je kunt een zogenaamde bodemprocedure starten, dat betekent dat de loonvordering in een normale procedure behandeld wordt. Deze procedure zal gemiddeld 6 – 9 maanden duren. Als je bijvoorbeeld ondertussen een andere baan hebt gevonden, of je werkgever betaalt slechts een deel van je loon niet, dan zou je hiervoor kunnen kiezen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een salarisverhoging of een bonus of overuren die je niet uitbetaald krijgt. Terwijl je wel denkt dat je hierop recht hebt. Een praktische opmerking: je mag een loonvordering bij de kantonrechter helemaal zelf voeren, je hebt hiervoor geen advocaat of jurist nodig.

Kort geding

Je kunt ook een kort geding procedure starten, als je vordering spoedeisend belang heeft. Het moet hierbij wel om een redelijk simpele vordering gaan. Dus stel dat je voor dat je werkgever opeens je loon helemaal niet meer betaalt, dan kun je een kort geding hiervoor (laten) starten. Realiseer je wel, dat ook dit enkele maanden zal duren, reken hierbij gemiddeld op 3 maanden. Een kort geding kan alleen door een advocaat opgestart worden bij de rechtbank. Dit kun je niet zelf doen en ook een arbeidsjurist mag dit niet doen.

Wat kan er misgaan?

Start je een kort geding, zonder een spoedeisend belang, dan zal de vordering worden afgewezen. Dan heb je tijd en geld verspild en zul je alsnog een bodemprocedure moeten opstarten. Dit heeft ook een werknemer gemerkt eind februari 2021. Hij verdiende een bepaald uurloon, maar zou meer verdienen als een CAO van toepassing zou zijn. Of de werkgever onder die CAO viel, werd onderzocht. De werknemer wilde dit niet afwachten en vorderde in een kort geding onder andere dit achterstallig loon. Hij ging ervan uit dat hij al jaren te weinig betaald kreeg, als deze CAO zou gelden. De kort geding rechter wees zijn vordering af. Enerzijds oordeelde hij dat de werknemer gewoon zijn basis salaris betaald heeft gekregen. Het ging slechts om de vraag of hij recht had op een iets hoger uurloon volgens de CAO. Dus er was geen spoedeisend belang. De werknemer had ook gewoon een vonnis in een normale bodemprocedure kunnen afwachten.

Bovendien vond de rechter dat het helemaal niet een heel simpele kwestie betrof, want er was nog geen duidelijkheid of de werkgever wel onder de CAO viel. De werknemer moest gewoon eerst dit resultaat afwachten. De zaak was te complex. Ook op dit punt kreeg hij de deksel op de neus. Hij was te snel geweest met zijn vordering, waardoor hij uiteindelijk tijd en geld had verloren.

Wil je meer lezen over geld, klik dan op dit artikel over de transitievergoeding.

Loonopschorting

Als je ziek bent en je voldoet niet aan bepaalde re-integratieplichten, dan mag je werkgever soms wel je loon opschorten of zelfs stopzetten. Als je daarover meer wilt lezen, dan kan dat in mijn artikel.

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Bel