Te laat loon betalen

Kun je iets doen als je loon telkens te laat wordt betaald?

Waarom werk je? Wat is je motivatie? Meestal is dat loon. In het algemeen hoor ik meestal: de schoorsteen moet roken. Of misschien denk je specifiek aan dat ene jurkje wat je zo prachtig vindt (of nieuwste Fifa 21 game die je per se wilt hebben). En de vakantie naar het verre oord die je nog wilt maken.

Wat kun je doen als je werkgever je loon telkens te laat betaalt? Kun je je werkgever prikkelen om toch je loon op tijd te betalen?

Ja, de wet geeft een instrument om de werkgever af te straffen als hij niet op tijd het loon betaalt. Hij moet dan een verhoging betalen, boven op het loon. Deze straf heet juridisch “de sanctie op niet tijdige betaling” en staat in artikel 625 BW (van boek 7).

Wanneer moet je werkgever je loon uiterlijk betalen? En is hij niet te laat?

Dit is heel simpel. Tot uiterlijk de derde werkdag nadat het loon betaald had moeten worden, kan de werkgever nog betalen zonder straf. Als je een maandloon krijgt, dan zou je loon over de maand oktober uiterlijk op 3 november betaald moeten zijn.

Sanctie

Als de werkgever 4 tot 8 werkdagen te laat is met betalen, dan moet de werkgever 5 procent per dag extra betalen. Daarna moet hij iedere dag 1% extra betalen.

Is er een maximum?

Ja, de verhoging kan niet meer dan 50% zijn van het loon.

Zijn er nog andere eisen? Ja, de verhoging moet de werkgever alleen betalen als de te late betaling aan de werkgever ligt.

Kan het uiteindelijk ook minder worden?

Ja, stel dat je werkgever de verhoging niet betaalt. En je zou naar een rechter gaan, dan kan een rechter de verhoging zelf beperken. Dit heet de rechterlijke matigingsbevoegdheid, en het betekent gewoon dat de rechter die verhoging kan vaststellen die hij redelijk acht. Dat zou ook nul kunnen zijn (een zogenaamde nihil stelling).

Heb ik hierop automatisch recht?

Ja, je hoeft als werknemer namelijk geen aanzegging te versturen of een ingebrekestelling.

Stel dat je werkgever uiteindelijk het loon wel te laat betaalt, maar de verhoging niet.  Als je dan alleen zou gaan procederen om deze verhoging te krijgen, dan is de kans groot dat een rechter deze vordering afwijst en de verhoging op nul stelt. Want de verhoging is een prikkel dat de werkgever het loon op tijd gaat betalen. En als er uiteindelijk betaald is, dan heeft de verhoging zijn doel grotendeels verloren.

Kan ik hierop afstand doen in mijn arbeidscontract?

Nee, dit is gewoon je recht. Maar als je het toch bent overeengekomen in je arbeidscontract, dan zul je in een procedure hierop expliciet een beroep moeten doen. Een rechter mag dit niet automatisch zelf doen. Dus vraag erom.

Wat valt onder het loon waarover de verhoging gerekend wordt?

Uiteraard valt hieronder het bruto loon, maar ook loon dat afhankelijk is van werk of winst, zoals provisie, tantième. En ook over de (meestal 8%) vakantietoeslag en niet genoten vakantiedagen.

Wil je meer lezen over geld, klik dan op dit artikel over de transitievergoeding.

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Call Now ButtonBel