Loon en vakantie tijdens ziekte

Ik krijg veel vragen over rechten van werknemers als ze ziek zijn. Omdat de term ziekte heel breed is, zal ik het voor het gemak in verschillende onderwerpen verdelen. Zodat het hapklare brokken worden en je precies dat kunt opzoeken waarover je iets wilt weten.

Dit artikel gaat over het loon wat je ontvangt tijdens ziekte. Je moet hierbij het 1e en het 2e ziektejaar soms scheiden van elkaar.

1         Eerste ziektejaar

In de wet staat dat je recht hebt op minstens 70% van je loon als je ziek bent. In het eerste ziektejaar kun je echter nooit minder dan het minimumloon verdienen, dus je werkgever moet je in ieder geval het minimumloon doorbetalen. De werkgever hoeft echter ook niet meer te betalen dan het maximum dag loon als je ziek bent.

2         Mag mijn werkgever mijn volledige salaris blijven betalen, ook als ik ziek ben?

Ja, in veel arbeidscontracten en CAO’s staat namelijk dat je in het eerste ziektejaar 100% van je loon ontvangt. Dan moet de werkgever natuurlijk betalen wat is afgesproken.

3         2e Ziektejaar

In het 2e ziektejaar moet de werkgever 70% van het loon betalen, tenzij in het arbeidscontract of CAO iets anders is opgenomen. Maar vanaf het 2e ziektejaar hoeft de werkgever niet meer het minimumloon te betalen. Het kan dus voorkomen dat je als werknemer minder loon krijgt dan het minimumloon. Als dat het geval is, dan kan jij soms een toeslag aanvragen bij het UWV. Het UWV kijkt dan naar het inkomen van de eventuele partner of hierop recht bestaat. De rest van de vragen hieronder gelden voor beide ziektejaren.

4         Heb ik nog recht op een dertiende maand of een winstuitkering tijdens ziekte?

Je hebt recht op doorbetaling van (70%) van je loon tijdens ziekte. Dan is het natuurlijk de vraag wat onder je loon valt. Die onderdelen die niet afhankelijk zijn van jouw prestatie vallen onder het loon en moeten dus gewoon doorbetaald worden. Concreet betekent dit dus dat een dertiende maand die voor iedere werknemer geldt (of die in de arbeidsovereenkomst is opgenomen als een recht) ook tijdens jouw ziekte doorbetaald moet worden. Ook een winstuitkering hangt normaal gesproken niet af van jouw persoonlijke prestatie, maar van de winst van de hele onderneming. Dus ook hierop heb je gewoon recht. Maar als je altijd een toeslag ontvangt omdat je normaal nachtdiensten of weekenddiensten werkt of overuren werkt, dan hoeft je werkgever deze toeslagen niet meer te betalen. Je maakt deze overuren tenslotte niet meer. Een persoonlijke bonus is ook gekoppeld aan jouw persoonlijke prestatie en dit valt evenmin onder het loon.

5         Mag mijn werkgever mijn eerste 2 ziektedagen niet betalen?

Alleen als de werkgever dit in het arbeidscontract heeft opgenomen en jij dit hebt ondertekend, dan mag dit. Of als dit in de CAO is opgenomen.

6         Moet de werkgever mijn vaste onkostenvergoedingen doorbetalen tijdens ziekte?

Nee, dit hoeft de werkgever niet te betalen als je deze onkosten niet meer hebt omdat je ziek bent. Dus als je een onkostenvergoeding krijgt voor bijvoorbeeld de aanschaf van verplichte bedrijfskleding, dan heb je hierop geen recht als je ziek bent. Je hoeft deze bedrijfskleding tenslotte niet aan.

7         Mag ik de bedrijfsauto blijven gebruiken tijdens ziekte?

In de meeste arbeidsovereenkomsten is opgenomen dat je de bedrijfsauto, mobiele telefoon of laptop moet inleveren als je ziek bent. Dan is het duidelijk. Ook als dit niet is opgenomen, dan wordt in het algemeen aangenomen dat je deze spullen alleen mag gebruiken tijdens en voor je werk. En als valt te verwachten dat je (langdurig) ziek bent, dan moet je het inleveren. Je zou alleen recht kunnen hebben op een financiële compensatie, als je bijvoorbeeld in je arbeidscontract zou hebben afgesproken dat je de bedrijfsauto of de laptop ook privé mag gebruiken.  En je werkgever hem dan toch ophaalt.

8         Mag de werkgever andere inkomsten op mijn loon tijdens ziekte inhouden?

Stel dat je re-integreert bij een andere werkgever omdat bij je oude werkgever geen passend werk voor jou is. Je bent dan nog gewoon in dienst bij je oude werkgever, maar je voert dan passende werkzaamheden uit bij een andere werkgever. Dit wordt het “tweede spoor” genoemd. Het loon wat je dan ontvangt van de andere werkgever, mag je oude werkgever aftrekken van het loon wat hij aan jou moet betalen.

9         Bouw ik vakantiedagen op als ik ziek ben?

Ja, dezelfde regels gelden voor jou als zieke werknemer als voor iedere andere werknemer. Je bouwt gewoon je (wettelijke) vakantiedagen op. Dat zijn 20 vakantiedagen als je fulltime werkt. Het kan alleen zo zijn dat in je CAO staat dat je geen of minder bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt tijdens je ziekte. Dat zijn de vakantiedagen die boven deze 20 uitkomen. De vakantiedagen die je opneemt, worden ook gewoon in mindering gebracht van je vakantiedagen saldo.

10      Mag ik tijdens ziekte op vakantie gaan?

Ja, dezelfde regels gelden voor jou als zieke werknemer als voor iedere andere werknemer. Als je op vakantie wilt gaan, dan moet je dit dus gewoon overleggen met je werkgever. Je mag op vakantie gaan, tenzij dit negatief zou zijn voor je herstel. Als de werkgever denkt dat het je herstel belemmert, dan kan hij dit voorleggen aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts bespreekt de voor- en nadelen dan met jullie beiden. Hij is degene die de dit beoordeelt, maar de definitieve beslissing moeten jullie als werkgever en werknemer in onderling overleg nemen.

11. Vervallen mijn wettelijke vakantiedagen?

Het is niet de bedoeling dat je wettelijke vakantiedagen komen te vervallen, zonder dat je ze hebt kunnen opnemen. De vakantiedagen hebben namelijk een belangrijke herstelfunctie. De werkgever moet daarvoor de werknemer op tijd en nauwkeurig waarschuwen als hij zijn vakantiedagen zou verliezen. Vergeet de werkgever dit te doen of doet hij het te laat, zodat de werknemer toch niet alle vakantiedagen kan opnemen, dan komen de vakantiedagen niet te vervallen. Dus als de werkgever stilzit of zwijgt, dan mag hij er niet vanuit gaan dat de wettelijke vakantiedagen automatisch zijn vervallen. Wil je meer weten over je recht op vakantiedagen, dan kun je dat hierin lezen: https://lumenadvocaatmediator.nl/vakantiedagen/

11      Moet mijn werkgever mijn loon betalen als ik ziek uit dienst ga?

Je mag niet meewerken aan een vaststellingsovereenkomst als je ziek bent. Dan verlies je al je uitkeringsrechten (zowel WW, WIA, ZW of IVA). Maar als je een tijdelijk contract hebt wat niet verlengd wordt en je ziek uit dienst gaat, dan kun je een ZW-uitkering aanvragen. Dan hoeft je werkgever je loon niet door te betalen. Als je 2 jaar ziek bent, dan stopt meestal ook de plicht van je werkgever om je loon te betalen, zelfs als je nog in dienst bent. Deze periode zou met een jaar verlengd kunnen worden als je werkgever niet genoeg aan de re-integratie heeft voldaan.

12 Let erop dat je geen vaststellingsovereenkomst moet tekenen als je nog ziek bent

Als je alles wilt lezen over de grote risico’s als je dit wel doet, dan kan dat in dit artikel over de vaststellingsovereenkomst.

13 Plichten van zieke werknemer

Als zieke werknemer heb je veel rechten en plichten. Deze kun je hier allemaal lezen. Als je niet aan alle plichten voldoet, dan mag je werkgever je loon bovendien stopzetten of opschorten. Dat leg ik hier verder uit.

Heb je nog andere vragen over de doorbetaling van je loon tijdens ziekte die ik hierboven niet heb beantwoord, stuur me dan even een mailtje of bel me. Als je andere vragen hebt, of je zoekt een arbeidsrechtadvocaat om je ergens mee te helpen, neem dan ook gerust vrijblijvend contact met mij op. Je kunt me bellen (0640978302) of mailen ().

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Bel