Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof

Stel dat je moeder ligt ziek thuis. Jij wilt dan wellicht boodschappen voor haar gaan doen, het huis schoonhouden en haar verzorgen. Maar valt dit onder kortdurend zorgverlof? Of moet je hiervoor dan vakantiedagen opnemen? En moet je toestemming vragen? En hoelang duurt het kortdurend zorg verlof dan? Hoeveel krijg je doorbetaald? Deze vragen zal ik hieronder beantwoorden.

In de wet (Wet Arbeid en Zorg) staan een aantal situaties, waarin jij als werknemer wel gewoon recht hebt op loon, terwijl je niet werkt. Dit valt officieel onder het calamiteitenverlof en ik denk dat de term de lading wel dekt. Hieronder vallen heel veel bijzondere situaties waarin jij verlof opneemt, zonder dat je dit vakantiedagen of salaris kost. Maar voor welke situaties geldt dit eigenlijk? En heb je hierop automatisch recht of moet je hiervoor nog iets bijzonders doen?

Dit artikel gaat over kortdurend zorgverlof. Maar er bestaat ook langdurend zorgverlof. Als je daarover meer wilt lezen, druk dan op deze link. Een andere manier om nog langer verlof op te nemen is ouderschapsverlof. Je kunt alles hierover lezen in dit artikel.

Minimumregeling

Om te beginnen, leg ik uit wat in de wet staat. Dit zijn minimum bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken in een arbeidsovereenkomst. Dus als er toch slechtere regeling in je arbeidscontract of secundaire arbeidsvoorwaarden zou staan, dan geldt toch gewoon de wet. De wet is een minimumregeling, dus je werkgever mag je uiteraard wel meer betalen. Het is maar dat je het weet.

Mag dan nooit van de wet worden afgeweken in je nadeel? Jawel, in de CAO mag een andere en zelfs slechtere regeling staan. Dus kijk altijd eerst of er bij jou een CAO van toepassing is en wat hierin staat. Als je vragen hierover hebt, bel me dan gerust op. Dan kijk ik met je mee.

Welke verloven staan nu eigenlijk in de wet? Heel veel, van zwangerschaps- en bevallingsverlof tot het overlijden van familie. Ik zal ze allemaal in aparte artikelen aandacht geven. Dit artikel gaat alleen over het kortdurend zorgverlof omdat ik denk dat dit nu in deze Corona crisis veel vaker zal gaan spelen.

1         Kortdurend zorgverlof

Als er een ernstige situatie is, die niet een paar dagen kan wachten, dan kun je kort zorgverlof krijgen. Je kunt hierbij denken aan de situatie dat je kind bijvoorbeeld ziek is geworden. Hiervoor moet je opvang regelen, zoals informeren of je (schoon-)ouders kunnen bijspringen of misschien kun jij of je partner wel de agenda vrij maken.  Misschien is je kind wel van een klimrek afgevallen en word je door school gebeld of je hem naar het ziekenhuis wilt brengen. Het gaat dus om een spoedeisende situatie die je niet had kunnen voorzien en die je bovendien niet buiten werktijd om kunt regelen. Dus met je kind naar het wrattenspreekuur gaan of naar de tandarts, valt hier natuurlijk niet onder.

Dit kortdurend zorgverlof gaat natuurlijk niet alleen maar om de verzorging van kinderen. Want als jij je partner/ouders moet rijden naar een arts of een ziekenhuis of ze moet verzorgen tijdens hun ziekte, zoals ik dit stukje begon, dan valt dat ook hieronder.

2         Welke personen mag je verzorgen onder deze regeling?

Het gaat om je (gehuwde of ongehuwde) partner met wie je samenwoont, je eigen kind, een inwonend stiefkind, een pleegkind, je ouders, je broer of zus, maar ook mensen in de vriendensfeer, mits je hiermee een persoonlijke band (vriendschap) hebt. Dus als je in een studentenhuis woont en daarnaast een baan hebt, dan valt een huisgenoot niet hieronder. Maar als het een goede vriend(in) is, dan valt zij/hij wel hieronder. Ook een au pair valt niet onder deze regeling omdat je daarmee geen vriendschapsband hebt.

3         Wanneer mag het wel en niet?

Als een van deze personen ziek is en direct verzorgd moet worden, dan heb je recht op het kortdurende zorgverlof. Maar het moet om noodzakelijke verzorging gaan, die jij op je moet nemen.  Als je partner bijvoorbeeld een auto-ongeluk heeft gekregen, dan is het logisch dat jij hem verzorgt.

Als het logischer is dat een ander dat doet, dan heb je geen recht op dit verlof. Dus die goede vriendin die ernstig ziek is en waarmee je naar het ziekenhuis gaat, terwijl haar partner thuisblijft, dat valt niet onder dit verlof. Maar als zij je beste vriendin is en ze heeft geen partner, dan zou het in principe wel onder het verlof vallen. Ook als je moeder ziek is geworden en je verzorgt haar, terwijl je vader dit ook had kunnen doen, dan valt dit ook niet onder het verlof. Maar als je vader zelf hulpbehoevend is en de boodschappen niet kan tillen, dan zou het wel weer logisch zijn dat jij haar verzorgt.

En als er meerdere personen logischerwijs voor verzorging in aanmerking komen, dan is het redelijk om allebei een deel van het verlof op te nemen. Dus bij een ziek kind dat 6 dagen thuis moet blijven, zouden beide ouders de verzorging moeten verdelen. En beiden mogen dan de helft van het verlof aanvragen. Ook bij een zieke ouder kan dit spelen als je nog broers of zussen hebt, die ook in de buurt wonen.  Kortom, het ligt echt aan de persoonlijke situatie of en hoeveel dagen kortdurend verlof je krijgt.

4         Hoelang duurt het maximaal?

Per jaar (12 maanden) mag je maximaal 2x de werktijd per week opnemen. Dus als je 24 uur per week werkt, mag je 48 uur per jaar opnemen (dus 6 dagen). En de eerste dag start op de eerste dag dat je verlof opneemt, het gaat dus niet om een kalenderjaar. En als je het jaar ervoor geen zorgverlof hebt opgenomen, kun je deze dagen niet sparen om later alsnog op te nemen.

5         Mag een werkgever dit weigeren?

Als je aan alle voorwaarden voldoet en dus recht hebt op kortdurend zorgverlof, dan mag de werkgever het alleen weigeren als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is.

Wat betekent dit? Als het zo extreem belangrijk is en zulke serieuze gevolgen heeft wanneer jij afwezig ben, en dit kan niet door collega’s worden opgevangen, alleen dan zou het belang van de werkgever groter kunnen zijn dan jouw belang. En zou het geweigerd mogen worden. Maar dit zal zich vrijwel nooit voordoen, juist om te voorkomen dat het recht op zorgverlof via de achteringang alsnog wordt beperkt. En het verlof gaat tenslotte om een zeer korte duur. Dus dat het voor een werkgever lastig is in te roosteren, zal geen reden zijn om het te weigeren.

6         Hoe moet je het aanvragen?

Als je het kortdurend zorgverlof wil aanvragen, dan kun je dat van tevoren doen, maar moet je dat in ieder geval zo spoedig mogelijk doen zodra je hiertoe de kans hebt. Je moet hierbij aangeven hoeveel uren of dagen je wilt opnemen, hoe je het wilt plannen, voor wie je het verlof aanvraagt en wat er aan de hand is. Je werkgever mag zelfs naderhand bewijs hiervan vragen.

7         Krijg ik wel mijn loon doorbetaald?

Je krijgt 70% van je loon, maar dit mag nooit minder zijn dan het wettelijk minimumloon. Stel dat je normaliter een onkostenvergoeding krijgt, dan heb je hierop geen recht omdat je deze onkosten niet hebt gemaakt.

8         Kost mij dit vakantiedagen?

Alleen in hele extreme situaties zou dat kunnen. Stel dat je kortdurend verlof hebt gevraagd, maar je kunt naderhand geen bewijs geven (bijvoorbeeld dat je bij een arts bent geweest), dan zou je werkgever je loon kunnen inhouden of vakantiedagen kunnen aftrekken. Maar dit komt bijna niet voor.

Als je meer wilt weten over jouw rechten en plichten als jij zelf ziek wordt, lees dan hierover in dit artikel. Als je geïnteresseerd bent over je loon en je vakantiedagen tijdens jouw ziekte, dan staat dat in dit artikel.

Heb je nog andere vragen, laat het me dan weten. Ik zal met je meedenken en neem ze dan hierin op. Mijn contactgegevens staan onder aan mijn website. Ik ben Sabine van Paassen, een arbeidsrecht advocaat en een arbeidsmediator en scheidingsmediator. Ik probeer zoveel mogelijk vragen die ik in mijn praktijk krijg uit te leggen in mijn artikelen. Zodat jij weet wat je rechten en plichten zijn.

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Bel