Disclaimer

Ik geloof in het delen van informatie en kennis en heb de informatie op mijn website met zorg opgesteld. Om de informatie zo leesbaar mogelijk te maken, vereenvoudig ik de wet en de uitspraken in mijn uitleg. Ook geef ik veel links naar externe websites, zodat jij gemakkelijk de bron en nog meer informatie kunt vinden. Maar ik ben niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van de inhoud van mijn site of deze andere websites waarnaar ik verwijs. Je kunt dan ook geen rechten hieraan ontlenen. Ik ben niet schadeplichtig als iets niet zou kloppen. Als je denkt dat iets niet klopt, neem dan vooral contact met mij op. Mijn gegevens staan onderaan mijn website en in mijn contactpagina.

Op de hele inhoud van mijn webpagina’s, de artikelen in mijn databank en op mijn illustraties en logo rusten auteursrechten. Het is niet toegestaan iets van mijn site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan nadat je voorafgaand schriftelijk toestemming van mij hebt gekregen. Je mag de informatie op deze website wel printen en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Je mag mijn site of mijn artikelen re-posten of linken. Maar alleen indien je aangeeft dat het afkomstig is van mijn Lumen website onder vermelding van de Lumen naam en mijn websiteadres (www.lumenadvocaatmediator.nl) en zolang dit de goede naam van Lumen advocaat en mediator niet aantast of bespot.

Het is mijn website en het staat mij vrij om zonder nadere aankondiging alles hierop aan te passen (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de inhoud van de site, algemene voorwaarden, de prijs, de vormgeving, illustraties, deze disclaimer of de inhoud van mijn artikelen). Ik raad je dan ook aan om geregeld te kijken of mijn informatie is gewijzigd. De meest recente informatie op mijn site is van toepassing.  

Call Now ButtonBel