De 10 stappen van scheidingsmediation

Wat kun je verwachten als je met mij een afspraak voor scheidingsmediation maakt?

Hieronder zal ik de 10 stappen uitleggen van scheidingsmediation, zodat je precies weet wat je kunt verwachten.

        Kort telefonisch overleg

Eerst heb ik met beide partners afzonderlijk kort telefonisch overleg waarin we een afspraak voor een kennismakingsgesprek maken. Waarom is dit een kort gesprek? Voor mij heeft dit twee redenen. Allereerst omdat ik als scheidingsmediator neutraal ben, dat betekent dat ik de belangen en standpunten van jullie beiden even zwaar laat wegen. Ik ben niet voor de één of voor de ander. Jullie krijgen dan ook beiden ongeveer even veel spreektijd tijdens de mediation. Als ik uitgebreid met een van jullie aan de telefoon zou spreken en kort met de ander, dan komt mijn neutraliteit in het geding. En dat kan niet.

Bovendien hebben jullie allebei een verhaal dat jullie willen delen. En het is belangrijk dat jullie dat niet alleen tegen mij zeggen, maar vooral ook dat de ander het hoort. Dit telefonische kennismakingsgesprek is vrijblijvend en voor de eerste 30 minuten reken ik geen kosten. Bij zoiets ingrijpends als een echtscheiding is het namelijk belangrijk dat je met vertrouwen kiest voor mij als mediator om jullie te begeleiden. En als een van jullie bij mij geen goed gevoel zou hebben, dan is het verstandig dat jullie allebei zoeken naar een andere mediator waarbij jullie je prettig voelen. Het gaat tenslotte om jullie beiden.

2        Eerste mediationgesprek

Ik ben een MfN-geaccrediteerde familierecht mediator. Dit houdt in dat ik een specialisatieopleiding heb gevolgd om jullie met de hoogst mogelijke kennis en kwaliteit te kunnen bijstaan. Uiteraard had ik als familierecht advocaat ook al veel juridische kennis over deze onderwerpen in huis, dus daarmee kan ik jullie extra goed begeleiden.

Als jullie het erover eens zijn dat ik als mediator voor jullie aan de slag mag gaan, dan zet ik jullie helaas ook aan het werk. Jullie moeten namelijk best wel veel stukken bij elkaar zoeken. Wat gaan we opstellen en wat heb ik hiervoor nodig?

3         Ouderschapsplan (bij kinderen)

Als jullie een of meer minderjarige kinderen hebben, dan zullen jullie zelf een ouderschapsplan moeten invullen. Jullie krijgen van mij een leeg ouderschapsplan en de afspraken hierover maken jullie met elkaar. Hierbij help ik uiteraard en ik bespreek uiteindelijk ook de gemaakte afspraken, zodat jullie precies weten wat jullie afspreken. Het ouderschapsplan is enerzijds wettelijk verplicht gesteld voor minderjarige kinderen, anderzijds werkt het ook heel prettig om als ouders van tevoren al na te denken hoe je afspraken met jullie kinderen concreet wilt gaan vormgeven in de toekomst. Het voordeel is dat zodra het vastgelegd is, hierover duidelijkheid bestaat. Ook voor de toekomst.

Je kunt in een ouderschapsplan alles heel summier, maar ook heel uitgebreid regelen. Zoals jullie het willen. Als je een voorbeeld van een beperkt ouderschapsplan wil lezen, lees dan hier verder. Als ik jullie begeleid als scheidingsmediator, dan geef ik jullie een heel uitgebreid ouderschapsplan. Jullie kunnen dan zelf kiezen of jullie het liever kort of uitgebreid willen vastleggen. Maar de volgende onderwerpen moeten er volgens de wet (artikel 815 Rv) minimaal in staan:

 3.1        Hoe jullie de zorgtaken en de opvoeding gaan vormgeven (zoals de omgangsregeling of co-ouderschap, vakanties, verjaardagen, sport, moeder-en vaderdag, feestdagen, slaaptijden, etc.)

3.2        Hoe jullie elkaar informeren over belangrijke onderwerpen (denk hierbij aan bijvoorbeeld verhuizingen, nieuwe relaties, gedragsveranderingen bij de kinderen, etc.)

3.3        Hoe jullie met elkaar gaan overleggen over deze belangrijke onderwerpen (zoals schoolkeuze en medische zorg)

3.4        Wat de afspraken zijn over de kinderalimentatie (officieel heet dit de kosten van de verzorging en opvoeding). Dus wie betaalt wat en hoe lang en wanneer?

3.5        In hoeverre de kinderen zijn betrokken bij het opstellen van de afspraken in het ouderschapsplan (dat hangt natuurlijk ook af van de leeftijd van de kinderen).

4         Kinderalimentatie

Als je de basis wilt weten over kinderalimentatie, dan kun je hier verder lezen. Maar ik heb een uitgebreid artikel geschreven over kinderalimentatie. Als je je hierin verder wilt verdiepen, dan kun je op deze link klikken.

Ik zal voor jullie een kinderalimentatieberekening maken. Dit is een basis voor jullie om hierover met mij erbij verdere afspraken te maken. Jullie mogen altijd naar boven of onderen afwijken van mijn berekening, omdat dit slechts een indicatie is. Jullie mogen alleen niet de kinderalimentatie echt extreem veel lager afspreken of zelfs op nihil zetten als er wel financiële ruimte is (draagkracht) om kinderalimentatie te betalen. Want dat zou ten koste van de kinderen gaan en het is de bedoeling dat zij zo min mogelijk hoeven in te leveren op hun levensstandaard na een echtscheiding. Let hierbij op dat de alimentatieplicht niet eindigt als je kind 18 jaar is, maar pas als hij 21 jaar wordt (zie hiervoor mijn eerdergenoemde artikel)! Hij mag wel vanaf zijn 18e de kinderalimentatie rechtstreeks op zijn eigen bankrekening ontvangen.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de fiscale voordelen die je kunt krijgen, dan staat hierover meer in dit artikel.

5         Partneralimentatie

Dit is meestal het hete hangijzer tijdens een scheidingsmediation. Het voordeel van het berekenen en bespreken van partneralimentatie is, dat jullie in de brei van cijfers en veel onzekerheid over de toekomst, opeens financiële duidelijkheid krijgen wat de echtscheiding voor jullie concreet gaat betekenen.

Als je globaal wilt lezen wat je rechten en plichten zijn bij partneralimentatie, dan kun je hierover meer lezen. Wil je je hierin echt verdiepen, zodat je het allemaal wat beter begrijpt, dan leg ik dat in dit artikel uit.

Je weet dan exact waaraan je toe bent: Wat houd ik per maand over na de echtscheiding? Kan ik of mijn ex-echtgenoot nog in de voormalig gezamenlijke woning blijven wonen met de kinderen? Of moet de woning verkocht worden? Voor welk bedrag kan ik een huis huren/kopen? Hoe gaan we de kinderalimentatie verdelen? Kan ik nog op vakantie met de kinderen? Heb ik recht op partneralimentatie of moet ik dit betalen? En hoeveel en hoe lang dan? Deze zekerheid zorgt ervoor dat je met vertrouwen kunt kijken naar de toekomst.

6         Het echtscheidingsconvenant

Alle afspraken die in het ouderschapsplan staan, samen met de afspraken over de kinder- en partneralimentatie, neem ik op in het echtscheidingsconvenant. Jullie maken tijdens de scheidingsmediation zelf een lijst hoe eventuele schulden, spaargeld en bezittingen tussen jullie beiden zullen worden verdeeld. Sommigen beschrijven de bezittingen globaal en summier, anderen willen het juist allemaal nauwkeurig beschrijven. Kijk hierbij wat het beste voor jullie beiden aanvoelt. Tijdens scheidingsmediation kunnen jullie het zo doen, zoals het voor jullie beiden goed voelt.

Wat kan in zo’n bezittingenlijst staan? Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

6.1        Alle bankrekeningen die jullie hebben, dus zowel met schulden en spaartegoeden.

6.2        Hypotheek of andere (langlopende of kortdurende) schulden, zoals een studieschuld of leaseovereenkomst.

6.3        Beleggingen, aandelen, deposito’s.

6.4        Eigen woning (tegenwoordig vrijwel altijd met een overwaarde)

6.5        Het ouderdomspensioen en/of partnerpensioen wordt tegenwoordig een steeds belangrijker punt, dus over de verdeling maken jullie ook afspraken. Evenals over eventuele lijfrentepolissen. Ik leg in dit artikel meer uit over het pensioen.

6.6        Een eigen bedrijf (of aandelen hierin).

6.7        Bezittingen zoals inboedel (meubilair, servies, computer/tv, schilderij), een auto, motor, boot, witgoed of sieraden, etc. Om niet te verzanden in allerlei details, is het verstandig dat jullie eerst de lijst samen opstellen en pas daarna gaan overleggen hoe jullie dit verdelen.

7         Echtscheidingsverzoekschrift (advocaat)

Zodra het ouderschapsplan (indien jullie kinderen hebben) en het convenant klaar is, dan wissel ik van pet. Alles is nog onder de noemer van scheidingsmediation, maar vanaf nu doe ik mijn spreekwoordelijke toga aan en stel een echtscheidingsverzoek op. Dit is het grote voordeel van het feit dat ik zowel advocaat als scheidingsmediator ben. Het verzoekschrift moet namelijk door een advocaat worden ingediend, dat mag een “normale” scheidingsmediator (die geen advocaat is) niet zelf doen. De kosten voor het inschakelen van een andere advocaat bespaar je bij mij. Als mediator reken ik toch gewoon mijn lagere mediationtarief voor mijn werkzaamheden als advocaat.

Want normaliter moeten de stukken tijdens de scheidingsmediation aan een advocaat, die alle gemaakte afspraken zelf nogmaals gaat doorlezen. De advocaat heeft de verantwoordelijkheid om persoonlijk met jullie te spreken en de afspraken te controleren, voordat hij het verzoekschrift gaat opstellen. Dit betekent dat je gedeeltelijk dubbele kosten hebt, omdat een andere advocaat het werk dat al tijdens de scheidingsmediation is gebeurd, gedeeltelijk zal overdoen.

Tijdens de scheidingsmediation heb ik de gemaakte afspraken al eerder nauwkeurig gecontroleerd en met jullie besproken. In deze stap stel het echtscheidingsverzoekschrift zelf op. Zodra jullie hiervoor groen licht geven en het stuk beiden hebben ondertekend in een gezamenlijke tekenafspraak, dan dien ik het echtscheidingsverzoekschrift in (dit gebeurt nog op papier) bij de rechtbank.

De wet eist dat aan het echtscheidingsverzoekschrift ook de volgende stukken toegevoegd moeten worden:

7.1        Het ouderschapsplan moet door jullie beiden ondertekend worden indien de kinderen nog minderjarig zijn. Hierin staan ook de afspraken over de verdeling van de kinderalimentatie voor de kinderen tot 18 jaar en de verdeling van de kosten van het onderhoud en de studie als de kinderen tussen de 18 en 21 jaar oud zijn (zie punt 3).

7.2        Het echtscheidingsconvenant (zie punt 6) in tweevoud, door jullie beiden ondertekend.

7.3        Een recent uittreksel van de huwelijksakte.

7.4        Een recent uittreksel van de geboorteaktes van alle minderjarige kinderen.

8         Echtscheidingsbeschikking

Enkele weken nadat ik de alle stukken bij de rechtbank heb ingediend, krijg ik een echtscheidingsbeschikking toegezonden. Omdat het een gezamenlijk echtscheidingsverzoek is, hoeven jullie niet op de rechtbank te verschijnen. Er volgt geen zitting. Alles is schriftelijk.

9         Akte van berusting

Tegen alle uitspraken kun je in Nederland hoger beroep instellen. Je zou normaliter 3 maanden kunnen wachten totdat deze hoger beroep termijn is verstreken, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je kunt dit bespoedigen door beiden een zogenaamde Akte van berusting te ondertekenen. Hiermee verklaren jullie dat jullie niet in hoger beroep zullen gaan tegen de echtscheidingsbeschikking.

10      Inschrijving gemeente

Nu is de scheidingsmediation bijna afgerond. En kan ik jullie scheiding direct inschrijven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waarin jullie zijn gehuwd. Vanaf dit moment zijn jullie officieel gescheiden. De gemeente bevestigt de echtscheiding nog aan jullie.

Let wel op: als deze stap vergeten zou worden of fout zou gaan, zijn jullie gewoon nog getrouwd! En na 6 maanden kan de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank niet meer gebruikt worden. Dan zou je dus helemaal opnieuw moeten beginnen. Om dit te voorkomen wil ik altijd een korte bevestiging per mail dat jullie bericht van de gemeente hebben gekregen van de echtscheiding (je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn, het zal je maar gebeuren).

Als jullie al besloten hebben om verder te gaan met de echtscheiding, dan heb ik voor de scheidingsmediation wat stukken van jullie nodig. Als je exact wilt weten wat je moet verzamelen, lees dan mijn checklist in dit artikel.

Wanneer jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zijn of onder huwelijkse voorwaarden en even een opfrisser willen hebben, wat dit precies inhoudt, dan kun je dat in dit artikel lezen (https://lumenadvocaatmediator.nl/gemeenschap-van-goederen-of-huwelijkse-voorwaarden/).

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Call Now ButtonBel