Co-ouderschap en belastingvoordeel

Wees geen dief van je eigen portemonee. En laat geen geld liggen als je gaat scheiden. Dit artikel gaat over de praktische kant van co-ouderschap en belastingvoordeel.

Wat is dat nu? Wil ik echt een heel artikel wijden aan co-ouderschap? En belastingvoordeel? Hoeveel valt daar nu over te vertellen?

Ik behandel echter geen scheidingen meer, alleen maar arbeidszaken. Deze uitgebreide uitleg staat hier alleen nog om jullie informatie te geven. En hopelijk te helpen. Maar bel of mail mij s.v.p. niet om te overleggen, vragen te stellen, een alimentatieberekening op te stellen etc. Want ik kan je hierbij niet verder helpen. Neem daarvoor contact op met een familierechtadvocaat of mediator bij jou in de buurt.

Scheidingsmediation

Als de basis goed is waarop jullie uit elkaar gaan, is het gemakkelijker om hierop verder te bouwen en met elkaar te overleggen over de dagelijkse beslommeringen van de kinderen. Je moet er toch niet aan denken dat je telkens ruzie krijgt als je elkaar belt om iets te bespreken? Of nog erger, dat het contact nog jaren na de scheiding alleen maar via de advocaten blijft lopen vanwege alle eerdere strubbelingen over het ouderschapsplan of het co-ouderschap. En ja, dat komt helaas echt nog steeds voor.

Duidelijke afspraken

Juist als je co-ouder wilt zijn, is het belangrijk dat jullie duidelijke afspraken maken. Je kunt hierbij denken aan een verdeling van de dagen en exacte tijden over de ouders, verjaardagen van de kinderen en de ouders, de vakanties, slaaptijden, huiswerk, feestjes, opvoedregels, taakverdeling, wat te doen bij belangrijke zaken (zoals rapportbespreking, ziekenhuisbezoek, verhuizing van een van de ouders, etc.) en hoe het overleg tussen jullie plaatsvindt.

Scheidingsmediator of advocaat

Hieronder ga ik de financiële gevolgen van co-ouderschap bespreken. En de toeslagen waarop je nu recht kunt hebben. Dit kan een slok op een borrel schelen. Dit onderwerp van co-ouderschap en de aftrekposten komen terug in de kinderalimentatieberekening. Als je meer wilt lezen over jullie rechten en plichten, lees dan verder daarover in dit artikel over de kinderalimentatie. Of in dit artikel over de partneralimentatie.

Indien je precies wilt berekenen wat het jullie scheelt per maand in jullie kinderalimentatieberekening, lees dan hier verder. Hetzelfde geldt als je wilt weten wat het verschil is in de maandelijkse partneralimentatie.

De financiële kant van co-ouderschap

Maar nu wil ik toch de diepte ingaan. Want behalve het ideële motief om co-ouderschap af te spreken, zijn er ook financiële redenen om dit te doen. Want er kunnen veel belastingvoordelen zijn om als co-ouder een weekverdeling af te spreken. In de kinderalimentatieberekening die ik voor jullie maak als scheidingsmediator, worden deze voordelen direct meegenomen. En laat de berekening zien dat je maandelijks meer geld overhoudt door deze voordelen. Als het voor jou genoeg is dat ik de berekening maak, dan hoef je niet verder te lezen. Maar als je meer de diepte in wilt gaan en misschien ook wilt kijken waar jij nu nog extra voordeel kunt krijgen, lees dan vooral door.

Belastingvoordelen

Ik wil je hieronder uitleggen welke (belasting)voordelen er zijn en hoeveel het je kan besparen bij co-ouderschap. Zodat je ook hiermee rekening kunnen houden als je een regeling afspreekt. Ik zal deze punten ook nog zelf aan de orde brengen bij de scheidingsmediation. Mocht je daarover dan toch nog vragen hebben, stel ze me dan gerust. Ik wil dat jullie een optimale regeling afspreken waarin jullie je beiden kunnen vinden.  

Zorgkorting

Om vooraan te beginnen. Zodra de kinderen een paar dagen per maand bij jou zijn, dan krijg je al deze zorgkorting. Hoe meer dagen zij bij je zijn, hoe meer korting je krijgt. Dat is op zich logisch, omdat jij op deze dagen voor de kinderen zorgt en dus hun kosten betaalt (denk aan eten, drinken, hogere elektriciteitskosten en waterverbruik, een deel van de woonkosten en vakanties, etc.).

Zijn de kinderen minder dan 1 dag per week bij jou? Dan krijg je een zorgkorting van 5%.

Zijn de kinderen gemiddeld 1 dag per week bij jou? Dan krijg je een zorgkorting van 15%.

Zijn de kinderen gemiddeld 2 dagen per week bij jou? Dan krijg je een zorgkorting van 25%.

Zijn de kinderen gemiddeld 3 dagen per week bij jou? Dan krijg je een zorgkorting van 35%.

Andere afspraken

Je mag hierover met je ex-partner ook andere afspraken maken.

Zorgkorting kun je dus al krijgen als er een zeer minimale omgangsregeling is. Co-ouderschap gaat hierin iets verder. Als co-ouder heb je recht op maximaal 5 belastingvoordelen. Maar daarvoor moet je wel aan eisen voldoen van de belastingdienst. En hiervan mag je niet in onderling overleg afwijken. 

Stap 1: wanneer is er sprake van co-ouderschap volgens de belastingdienst?
  1. Als je kinderen minimaal 3 hele dagen bij jou wonen en 3 hele dagen bij je ex-partner. De week hoeft niet op een maandag te beginnen.
  2. Als je kinderen afwisselend 1 hele week bij jou wonen en de hele week daarna bij je ex partner.

Ok, en als je volgens deze regels nu inderdaad co-ouder bent? Dan kun je mogelijk 5 belastingvoordelen krijgen. Ik som ze eerst op en ga ze dan puntsgewijs bespreken. Zodat je kunt kijken of je hierop misschien aanspraak kunt maken. 

  1. Kinderbijslag
  2. KGB (Kind Gebonden Budget)
  3. IC (Inkomensafhankelijke Combinatiekorting)
  4. Kinderopvangtoeslag
  5. Huurtoeslag
AD 1: KINDERBIJSLAG

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten van de opvoeding van jouw minderjarige kind(eren). Je ontvangt 4x per jaar kinderbijslag. De hoogte hiervan stijgt als de kinderen ouder worden omdat hun kosten ook stijgen. De exacte bedragen staan op de site van het SVB: 

https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/bedragen-betaaldagen/bedragen-kinderbijslag

Studiefinanciering

De hoofdregel is dat het niet uitmaakt of je kind studiefinanciering krijgt, of een bijbaantje heeft. De kinderbijslag verandert niet. Dit bedrag moet gebruikt worden voor het kind en wordt meestal op de gezamenlijke kinderrekening doorgestort.

Als je co-ouder bent, dan heb je recht op de helft van de kinderbijslag. Als slechts 1 co-ouder de kinderbijslag ontvangt, dan heeft de andere ouder wel gewoon recht op de helft. Je zou ook de belastingdienst kunnen vragen de kinderbijslag in twee delen aan beide ouders over te maken. Waarom zou je dat willen, als je toch 1 gezamenlijke kinderrekening hebt? Dit heeft te maken met het 2e belastingvoordeel: het KGB (Kind Gebonden Budget). Je hebt hierop namelijk alleen recht als je zelf ook kinderbijslag krijgt. Als slechts 1 ouder de kinderbijslag zou krijgen, dan zou ook alleen deze ouder het KGB krijgen. Dus wees geen dief van je eigen portemonnee en kijk of jullie misschien allebei in aanmerking kunnen komen voor het KGB.

AD 2: KGB (Kind Gebonden Budget)

KGB is een bijdrage van de staat in de kosten voor jullie kinderen tot zij 18 jaar zijn. Zoals ik hierboven al heb uitgelegd, kun je als ouder alleen KGB krijgen, als je ook kinderbijslag krijgt. Je zou zelfs allebei KGB kunnen krijgen, maar slechts als je 2 kinderen hebt (of meer). Dan moeten jullie wel allebei afzonderlijk voor een ander kind kinderbijslag (zie 1) aanvragen. Het kan bovendien een groot verschil uitmaken wie het kindgebonden budget krijgt. Want de ouder met een lager inkomen, krijgt een hoger KGB. Niet alleen de hoogte van je inkomen is belangrijk, ook de leeftijd van je kind. Want als je kind 12 wordt, dan krijgt hij een hoger KGB. Als hij 16 wordt, dan stijgt het KGB ook, vanwege de stijgende schoolkosten. Wil je hierover nog meer weten, kijk dan op de site van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/toeslagen-co-ouderschap

Deze bijdrage wordt bovendien bij het netto-inkomen opgeteld, om vast te stellen hoeveel kinderalimentatie er betaald kan worden.  Dit leg ik nog verder uit in mijn artikel over de berekening van de kinderalimentatie, hier op mijn site.

AD 3: INKOMENSAFHANKELIJKE COMBINATIEKORING

Je kunt misschien tijdens co-ouderschap ook Inkomensafhankelijke Combinatiekorting krijgen als je werkt en je kind nog geen 12 jaar oud is. Deze korting krijg je dan over de inkomstenbelasting die je moet betalen (in box 1). Hiervoor moet je kind wel op jouw woonadres zijn ingeschreven OF je moet voldoen aan de eis van het co-ouderschap (3 dagen per week bij jou, zie stap 1 hierboven). Net als bij het KGB kun je als co-ouder zelfs allebei in aanmerking komen voor deze korting als je allebei werkt. (Dan moet je meer verdienen Euro 5100 per jaar in 2020). Bekijk voor de exacte voorwaarden en drempelbedragen de site van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/inkomensafhankelijke_combikorting/inkomensafhankelijke_combinatiekorting

AD 4: KINDEROPVANGTOESLAG

Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen tot een maximumbedrag voor de opvanguren die je zelf betaalt. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/toeslagen-co-ouderschap

AD 5: HUURTOESLAG

Je kunt meer huurtoeslag krijgen als jullie allebei een huurwoning hebben en tegelijkertijd de kinderen laten meetellen als medebewoner. Jullie moeten hiervoor samen een aanvraag doen, zie mijn link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/toeslagen-co-ouderschap

Als het je inmiddels duizelt na het lezen van dit vrij droge verhaal hierboven, dan begrijp ik dat erg goed. Je hoeft alleen maar de volgende hoofdregels te onthouden.

Conclusie:

Als je 1 kind hebt, dan kun je jullie kind het beste inschrijven op het adres van die ouder die het minste verdient. Want deze toeslagen zijn afhankelijk van het inkomen. En hoe minder je verdient, hoe meer kortingen of belastingvoordeel je krijgt. 

Als je 2 kinderen hebt, dan kun je beter 1 kind op jouw adres inschrijven en 1 kind bij je ex-partner. Dan krijgen jullie samen meer belastingvoordeel.

In deze laatste situatie kun je bovendien beter het jongste kind bij die ouder inschrijven, die het minst verdient. Ook dan krijgen jullie het meeste belastingvoordeel. (Je zou zelfs kunnen afspreken dat als een kind 18 is geworden en een ander kind is nog minderjarig, het belastingvoordeel van het minderjarige kind met de andere ouder wordt verrekend).

Meer relevante informatie

Als je meer wilt lezen over een voorbeeld ouderschapsplan en waaraan het moet voldoen, druk dan hier.

Indien je meer informatie wilt hebben over kinderalimentatie, dan staat dat hier.

Mocht je willen weten welke stappen jullie moeten nemen als je een afspraak met mij gaat maken als scheidingsmediator, dan kun je dat in dit artikel lezen. Wil je lezen welke papieren ik als mediator nodig heb als je gaat scheiden, dan staat dat in deze checklist.

Mocht je informatie willen hebben over het verdelen van je pensioen, dan staat dat hier.

Ik behandel geen scheidingen meer, alleen maar arbeidszaken. Deze uitgebreide uitleg staat hier alleen nog om jullie informatie te geven. En hopelijk te helpen. Maar bel of mail mij s.v.p. niet om te overleggen, vragen te stellen, een alimentatieberekening op te stellen etc. Want ik kan je hierbij niet verder helpen. Neem daarvoor contact op met een familierechtadvocaat of mediator bij jou in de buurt.

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Bel