Checklist scheidingsmediation

Als jullie een afspraak met mij als scheidingsmediator maken, dan heb ik heel veel informatie van jullie nodig. Je zult eigenlijk financieel en emotioneel met de billen bloot gaan bij een scheidingsmediation. Hieronder zal ik uitleggen welke financiële stukken ik van jullie nodig heb, maar ook waarom ik het nodig heb tijdens een scheidingsmediation. En ik geef jullie al aan welke onderwerpen voor, tijdens en na de scheiding allemaal geregeld moeten worden. Zodat je hierover van te voren al rustig kunt nadenken. Want er komt al genoeg op jullie af.

1         Ik heb als scheidingsmediator de volgende zaken van jullie beiden nodig:

1.1         Een kopie van jullie paspoorten of identiteitskaarten.

1.2         Bij een huwelijk heb ik een kopie van de huwelijkse voorwaarden nodig (uiteraard alleen als jullie onder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn). Bij een geregistreerd partnerschap heb ik een kopie van de partnerschapsvoorwaarden nodig. Indien jullie ongehuwd samenwonen, dan wil ik graag een kopie van jullie samenlevingscontract krijgen.

1.3         Voor het opstellen van de verdeling van de activa en passiva, moet ik weten of er erfenissen of schenkingen met een uitsluitingsclausule zijn geweest voor of tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwonen.

1.4         Jullie moeten een lijst te maken met een verdeling van de bankrekeningnummers en saldi (tegoeden of roodstand) van de lopende rekeningen, spaartegoeden en schulden, de hypotheek en eventuele aandelen of beleggingen.

1.5         Wat kunnen jullie nog meer verdelen? Ook de verschillende polissen die jullie hebben, kunnen jullie hierin vermelden (zorgverzekering, woonhuisverzekering, opstalverzekering, lijfrentepolis, begrafenisverzekering, pensioenen, etc.) en de kentekens van de auto’s. Denk er alvast over na wie de woonhuisverzekering nu betaalt en of dit misschien omgezet moet worden als de ander in de woning blijft wonen.

1.6         Jullie zijn niet verplicht een inboedellijst op te stellen, maar dit wordt meestal wel gedaan om latere problemen te voorkomen. Dat kan bovendien zo uitgebreid of summier als jullie zelf willen. Deze inboedellijst maakt samen met het bankrekeningoverzicht en de polissen deel uit van het (echtscheidings)convenant. Jullie stellen deze lijst met zijn tweeën op.

2         Hebben jullie (minderjarige) kinderen?

2.1         Jullie kunnen al nadenken over hoe jullie graag willen dat jullie ouderschapsplan eruit komt te zien. Het overleg hierover met elkaar gebeurt normaliter met mij als mediator erbij. Maar het vastleggen van de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan doen jullie vervolgens zelf. Als het helemaal is uitgewerkt, dan bespreken we dit nogmaals, om te kijken of dit allemaal klopt.

3         (Kinder- en partner)alimentatie

3.1         Als jullie exact willen weten hoe kinderalimentatie wordt opgebouwd en wanneer je er recht op hebt, dan kun je hierover een artikel lezen over kinderalimentatie.

3.2         De hoogte van de kinderalimentatie en de verdeling hiervan moet in het ouderschapsplan staan. De hoogte van de partneralimentatie bereken ik als scheidingsmediator. Maar welke cijfers jullie willen dat ik invoer, dat bepalen jullie in onderling overleg. Dat is een verschil tussen scheidingsmediation en een advocaat. Het bedrag wordt dan in het echtscheidingsconvenant opgenomen. Voor de berekening van beide soorten alimentatie heb ik de volgende gegevens en financiële stukken van jullie beiden nodig:

Inkomsten

3.2.1        De 3 meest recente loonstroken

3.2.2        De meest recente jaaropgaaf

3.2.3        De meest recente inkomstenbelasting

3.2.4        De hoogte van eventuele andere inkomsten zoals uitkeringen of studiefinanciering

3.2.5        Te ontvangen pensioen

3.2.6        Rente en andere inkomsten uit vermogen

Kosten

3.2.7        Verzekeringen

3.2.8        De hoogte van de maandelijkse ziektekostenpremie en eigen risico

3.2.9        De hoogte van jullie maandelijkse woonlasten voor een huurwoning. Als jullie een koopwoning hebben, dan heb ik de hoogte van de maandelijkse hypotheekaflossing nodig, de rente en de vaste lasten.

3.2.10     Eventuele inkomsten uit onderverhuur

3.2.11     Wat is de WOZ-waarde van jullie woning (en wie gaat deze WOZ-waarde in de toekomst betalen?)

3.2.12     De geboortedata van de kinderen (alleen voor de kinderalimentatie)

3.2.13     Zelfs als jullie co-ouderschap afspreken, kan het verstandig zijn om tijdens scheidingsmediation een kinderalimentatieberekening te laten maken. Dit is zeker het geval als er een groot verschil in draagkracht is tussen beide partners. In dit kader kunnen jullie ook een afspraak maken om een gezamenlijke kindrekening te openen, waarop de kinderalimentatie maandelijks gestort wordt. Voor een uitgebreide uitleg over de toeslagen waarop je als co-ouder recht hebt, heb ik eveneens een artikel geschreven op mijn site. Lees dat echt even door, dat kan je geld besparen. Dit kun je lezen op: https://lumenadvocaatmediator.nl/co-ouderschap/

3.2.14     Als jullie op in de toekomst afzonderlijk op vakantie gaan met jullie minderjarige kinderen, dan is het verstandig om hiervoor een toestemmingsformulier te tekenen. Vragen hierover en het formulier zelf kun je vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland

4         Partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie is aan de ene kant afhankelijk van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en aan de andere kant van de draagkracht van de onderhoudsplichtige. De laagste van deze twee vormt daarbij het maximum. Ik heb een basisartikel geschreven over partneralimentatie, daarover kun je meer lezen over de rechten en plichten. Ook hiervoor geldt dat jullie dit in onderling overleg bepalen bij een scheidingsmediation. Bij een advocaat, gaat de advocaat hierover praten en vechten. Bij een scheidingsmediation speelt ook de gun factor een rol.

5         Hoe zit het eigenlijk met de duur van de partneralimentatie?

5.1         De maximale alimentatietermijn is de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Hierop bestaan 3 uitzonderingen:

5.1.1        Jullie jongste kind is jonger dan 12 jaar: De alimentatiegerechtigde die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.

5.1.2        Als jullie huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd. Daarboven moet de alimentatiegerechtigde ook nog tien jaar voor de AOW-leeftijd zitten. Als aan beide voorwaarden is voldaan, kan de alimentatieplicht doorlopen tot de pensioendatum.

5.1.3        Als je 50 jaar of ouder bent en bovendien langer dan vijftien jaar bent getrouwd, dan moet er maximaal tien jaar partneralimentatie betaald worden.

Van deze regels mogen jullie uiteraard tijdens mediation gewoon afwijken, dus jullie mogen besluiten om zowel langer als korter te betalen. Maar je mag ook een hoger of lager bedrag betalen dan uit de alimentatieberekening komt, wanneer jullie het hier allebei mee eens zijn tenminste.  

6         Berekening partneralimentatie

Voor de berekening van de partneralimentatie heb ik genoeg aan dezelfde stukken die ik onder punt 3 al heb opgevraagd. Zelfs indien jullie van plan zijn om af te zien van partneralimentatie, raad ik toch aan om een berekening te laten maken en met mij erbij te bespreken. Het heeft voor jullie beiden namelijk een voordeel als jullie weten over welk bedrag het gaat.

De alimentatiegerechtigde weet dan precies van welk bedrag hij/zij afstand doet. Hij/zij kan er dan in de toekomst in principe niet meer op terugkomen als het bedrag concreet besproken is. Dat laatste is dan ook direct het voordeel voor de alimentatieplichtige: hij/zij krijgt zeer grote zekerheid dat de ander er in de toekomst niet meer op kan terugkomen, omdat de afspraken bewust met elkaar zijn gemaakt.

Zelf een alimentatieberekening maken

Als je wilt weten hoe ik een partneralimentatieberekening maak, dan leg ik dat heel nauwkeurig uit in dit artikel. Je kunt dan precies begrijpen hoe jullie berekening is opgebouwd. Als een van de enige mediators in Nederland stel ik jullie bovendien in staat om ook zelf kosteloos al een alimentatieberekening te maken, hoe je dat kunt doen, staat in dit artikel.

7         Eigen woning

Verkopen of blijven wonen? Over de eigen woning moeten flink wat afspraken gemaakt worden. Willen jullie de woning verkopen of blijft een van jullie er zelf in wonen? De waarde van de woning moet in ieder geval worden vastgesteld. Dat kunnen jullie bijvoorbeeld in onderling overleg doen. Of wijzen jullie liever een gezamenlijke taxateur aan (bijvoorbeeld via de makelaar)? Of willen jullie liever allebei een eigen taxateur in de arm nemen? En wat doe je dan als er een heel groot verschil zit tussen beide taxaties? Moet er dan zelfs een derde taxateur aan te pas komen die een bindend advies geeft? Of wil je liever afspreken dat de makelaar een doorslaggevende stem heeft? Houd er wel rekening mee dat een taxatie kostbaar is.

Willen jullie de woning verkopen? De taxatiewaarde bij verkoop ligt meestal hoger dan een taxatie voor een scheiding. De taxateur is in het laatste geval vaak voorzichtiger. Daarom is het van belang om het doel van de taxatie bij de taxatie aan te geven.

Het kan ook verstandig zijn om een afspraak te maken over de plicht om de taxatieprijs te accepteren, om uitstel en problemen hierover te voorkomen. Ook het bepalen van de vertrekdatum nadat de woning is verkocht is een simpele oplossing.

Nieuwe hypotheek

Wie betaalt de hypotheek? Wie blijft er wonen? Jullie moeten ook afspraken maken wie de hypotheek betaalt, en wie de hypotheekrenteaftrek aanvraagt bij de belastingdienst. Misschien trap ik een open deur in, maar de kans is groot dat jullie oude hypotheekvorm (zoals een aflossingsvrije hypotheek) niet meer afgesloten mag worden. Een nieuwe hypotheek kan dan ook een duurder uitvallen. Let er ook op dat de maximale duur van de hypotheekrenteaftrek kan verminderen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Als jullie beiden de hypotheek hebben getekend, dan zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat de hypotheekverstrekker op jullie beiden de hypotheek mag verhalen. Als een van jullie de hypotheek overneemt, dan moet je wel aan de hypotheekverstrekker vragen om de ander hiervan te ontheffen.  Als de eigen woning (tijdelijk) onverdeeld blijft, dan blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid voor beide partijen dus ook. Dus zelfs als jullie besloten zouden hebben dat bijvoorbeeld de vrouw in de woning zou blijven met de kinderen en de man de hypotheeklasten betaalt (in plaats van partneralimentatie), dan kan de hypotheekverstrekker toch besluiten om de hypotheek op de vrouw te verhalen als de man niet op tijd zou betalen. Zij hebben niets te maken met de onderlinge afspraken tussen partners. Dus wees voorzichtig met deze constructies.

In natura

Partneralimentatie in natura. Je kunt natuurlijk afspreken om de hypotheek (tijdelijk) voor de ander te blijven betalen, ter vervanging of aanvulling van de partneralimentatie. Maar let er dan wel op dat je dit gewoon alimentatie noemt, want anders kun je het niet van de belasting aftrekken als partneralimentatie! Realiseer je ook dat na de verkoop van de woning de alimentatie weer verhoogd moet worden met het bedrag wat je niet meer aan hypotheek voor de ander betaalt. En laat de afspraken hierover concreet opnemen in het convenant. 

Als er achterstallig onderhoud aan de woning is, dan kan dit de waarde van de woning ook beperken. Houden jullie daar ook rekening mee. Zeker als besloten wordt dat dit onderhoud nog moet worden uitgevoerd, maak dan direct afspraken hoeveel dat gaat kosten en wie dit (gedeeltelijk) betaalt.

Wil je weten wat er fiscaal geregeld moet worden als je een eigen woning hebt en je gaat scheiden, lees dan verder op de site van de belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/bijzondere_situaties/u_gaat_uit_elkaar_en_hebt_een_eigen_woning/

Als je gaat verhuizen, dan moet je dit ook nog doorgeven aan de gemeente waar je woont. Je moet uitgeschreven worden. Dit geldt ook voor de kinderen.

8         Ouderdomspensioen

Let erop dat jullie er allebei voor moeten zorgen dat jullie binnen 2 jaar na de echtscheiding aan jullie pensioenfonds hebben doorgegeven dat jullie zijn gescheiden.

Dit formulier kan gedownload en ingevuld worden via de site van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/documenten/formulieren/2016/10/26/formulier-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-ouderdomspensioen

Als jullie de pensioenuitvoerder namelijk niet binnen 2 jaar hebben geïnformeerd, zal de pensioenuitvoerder de uitkering van het pensioen niet meer voor jullie verdelen.  Jullie moeten dan je ouderdomspensioen zelf onderling verdelen en dat kan een lastige berekening zijn. Dat betekent concreet dat diegene die het pensioen heeft opgebouwd, aan de ander diens deel moet uitbetalen. Hij mag de uitbetaalde bedragen wel aftrekken van de inkomstenbelasting. De ontvanger van het pensioen, moet dit jaarlijks juist opgeven bij de inkomstenbelasting.

Als je meer of andere pensioenvragen hebt, schakel dan een pensioenadviseur in. Hij kan je hiermee verder helpen.

9         Tips

Denken jullie ook aan de mogelijkheid van het voortzetten of het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de ander? Dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen om vermogen veilig te stellen voor de ex partner, als deze afhankelijk is van de kinder- of partneralimentatie. Je zou de maandelijkse premie hiervoor ook kunnen aftrekken van de te betalen alimentatie, dan wordt niemand er slechter van. Als je dit zou willen afspreken, dan neem ik dat voor jullie in het convenant op.

Als jullie je testament zouden willen aanpassen, dan moet je nog even langs de notaris.

Fiscale voordelen

En tenslotte zijn er veel fiscale voordelen mogelijk bij co-ouderschap, als de kinderen minimaal 3 dagen per week bij jou wonen en 3 daarna 3 dagen bij je ex partner. Denk hierbij aan kinderbijslag, het KGB (Kindgebonden Budget), Inkomensafhankelijke combinatiekorting, etc. Voor een uitgebreide uitleg over de toeslagen, heb ik eveneens een artikel geschreven op mijn site. Lees dat echt even door, dat kan je geld besparen. Dit kun je lezen op: https://lumenadvocaatmediator.nl/co-ouderschap/

Als je wilt weten welke 10 stappen je moet doorlopen om je huwelijk te laten ontbinden, lees dan meer daarover in dit artikel.

Indien je nog een opfriscursus wilt hebben wat gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden eigenlijk precies inhouden, dan leg ik dat uit in dit artikel.

Staat je vraag er niet bij of heb je meer fiscale vragen, neem dan s.v.p. contact op met een fiscalist. Dit is ook verstandig voor hulp met de eerste aangifte IB na de scheiding. Er verandert tenslotte veel.

Een accountant moet soms geraadpleegd worden als een van jullie eigenaar/aandeelhouder is van een onderneming met personeel.

Op dit artikel is de volgende disclaimer van toepassing.

Call Now ButtonBel