Arbeidsmediation bij zwarte pietendiscussie

Ook bij de zwarte pietendiscussie komt arbeidsmediation om de hoek kijken. Het weigeren van een werkgever om arbeidsmediation op te starten, komt hem duur te staan. Dat blijkt uit een kort geding uitspraak die op 22 juli 2020 is gepubliceerd (8383147 / AO VERZ 20-17 en 8311906 / KG EXPL 20-12).

Anti discriminatie

Een bestuurder van een anti discriminatie buro heeft op persoonlijke titel deelgenomen aan een protest in de Zwarte Pietendiscussie. Hiervan zijn beelden uitgezonden op het NOS journaal. Werknemer had ook op zijn eigen Facebook pagina zijn mening hierover verspreid.

Werkgever nam werknemer dat uiterst kwalijk, omdat in een interne beleidsregel bepaald was dat persoonlijke meningen over discriminatiebeleid niet in het openbaar geventileerd mochten worden. Hieronder valt ook de zwarte pietendiscussie. Werknemer werd dan ook vrij snel op non-actief gesteld. Hij wilde graag tijdens arbeidsmediation een gesprek aangaan met werkgever over de zwarte pietendiscussie. Hij wilde hierin zijn standpunt te verduidelijken. Werkgever heeft dit geweigerd. Hij was hiertoe eigenlijk alleen bereid wanneer werknemer vooraf zijn excuses zou aanbieden aan de rest van het bestuur voor zijn actieve deelname aan de zwarte pietendiscussie. Werkgever vraagt ook nog om wat schriftelijke stukken.

Ziekmelding

Werknemer heeft zich ziekgemeld vanwege het arbeidsconflict. Zowel de bedrijfsarts als naderhand het UWV oordelen dat met arbeidsmediation een goede manier is om het conflict op te lossen. En dat mediation juist de aangewezen weg is om de excuses te verkrijgen. Niet als eis voorafgaand aan arbeidsmediation.

Transitievergoeding

Pas na het UWV oordeel heeft werkgever toch 2 mediation bijeenkomsten bijgewoond, maar zonder resultaat. Vervolgens vraagt de werkgever een ontbinding aan voor werknemer wegens de verstoorde arbeidsrelatie. Werknemer betwist dit niet en de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden vanwege de vaststaande vertrouwensbreuk bij beide partijen. Waarbij werknemer een Transitievergoeding toegewezen krijgt.

Billijke vergoeding

De rechter moet vervolgens een oordeel vellen over de billijke vergoeding. Hierin oordeelt hij de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld tegenover werknemer. De rechter begrijpt de eis voor de excuses en schriftelijke stukken niet. Werkgever had volgens de rechter zelf zijn best moeten doen om met behulp van arbeidsmediation het gesprek aan te gaan. Zeker toen werknemer er ook al enkele keren om had verzocht.

En toen werkgever eindelijk mediation startte, was het duidelijk dat hij geen echte inzet had getoond. Deze starre houding rekent de rechter hem zwaar, omdat hieruit blijkt dat de werkgever eigenlijk geen oplossing zocht. Alleen maar een beëindiging van het dienstverband wilde. De Transitievergoeding moet de werkgever betalen. Voor de billijke vergoeding sluit de kantonrechter aan bij het standaard New Hairstyle arrest. En hij schat in hoelang hij denkt dat werknemer normaliter nog voor werkgever had gewerkt indien de zwarte pietendiscussie zich niet voorgedaan met alle problemen nadien.

Arbeidsmediation

De billijke vergoeding wordt op € 25.000 gesteld. Beide partijen waren beter (en goedkoper) af geweest als werkgever wel tijdig arbeidsmediation had opgestart.

Overleg dus zowel als werkgever en als werknemer rustig met mij als je in een vervelende arbeidssituatie zit. Want je kunt niet vroeg genoeg beginnen met mediation om het conflict op te lossen. Als je nog meer wilt lezen over andere uitspraken waarin arbeidsmediation werd geadviseerd, lees dan dit artikel of dit artikel. Mocht je een kijkje achter de schermen van mij als arbeidsmediator willen hebben, druk dan op deze link.

Call Now ButtonBel